• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Stad trekt gunningsbesluit voor windmolens in

  15 januari 2021

  NINOVE – De stad trok eind vorig jaar het gunningsbesluit in voor de bouw van 4 windturbines. Die opdracht was toegewezen aan Ecopower en Denderstroom. De andere kandidaat Eoly greep naast de gunning en stapte naar de raad van state.

  In oktober vorig jaar koos het Ninoofse stadsbestuur voor de coöperatieve Ecopower en Denderstroom om 4 windturbines te bouwen op stadsgrond. Deze zouden ten zuiden van de stad komen: ten oosten en ten westen van de Edingsesteenweg. 66 procent van de Ninoofse huishoudens zou op termijn gebruik maken van lokaal geproduceerde groene stroom.

  Motivering

  Maar nog voor de eerste windvlaag is gevangen, duiken problemen op. Eoly (Colruyt) greep als tweede kandidaat naast de gunning en stapte naar de raad van state.

  Milieuschepen Wouter Vande Winkel (Samen): “Met die gunning op zich is niets mis. Alleen was de andere kandidaat het niet eens met onze beslissing en stapte deze naar de raad van state. Op advies van onze raadsman hebben we dan zelf het gunningsbesluit ingetrokken. De motivering bleek niet honderd procent sluitend.”

  En dus zal een nieuwe motivering nodig zijn. “Met dit project is natuurlijk veel geld gemoeid; alle partijen bekijken dat dossier met een loep. We hebben aan Eloy nochtans de mogelijkheid geboden om met ons het verslag te bespreken. Ik betreur, dat ze daarop niet zijn ingegaan, maar rechtstreeks naar de raad van state zijn gestapt.”

  Het zou dus een kwestie zijn van een nieuwe, meer grondige motivering voor de gunning van het project aan Ecopower en Denderstroom. De basis van de gunning blijft volgens de schepen overeind.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons