• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Stedelijke geschenkbon blijft voortaan twee jaar geldig

  02 december 2018

  NINOVE – Op initiatief van schepen van lokale economie Alain Triest (Open VLD) is de geldigheidsduur van de stedelijke geschenkbon verlengd van één naar twee jaar.

  De stad Ninove geeft deze geschenkbon uit. Daarmee kun je terecht bij een groot aantal handelszaken in Ninove en deelgemeenten. De stad schenkt deze zelf bij diverse gelegenheden zoals de viering van huwelijksverjaardagen, jubileumviering voor 100-jarigen, ter vervanging van de sociale premies van het stadspersoneel, enz… Het publiek kan de bon aankopen bij de onthaalbalie van het stadhuis aan de Centrumlaan 100 Ninove.

  Die stedelijke geschenkbon is eind 2013 ingevoerd ter ondersteuning van de handelaars. In de praktijk ervaren zij dat de geldigheidsduur voor de gebruiker van één jaar na uitgifte te kort is. Zij moeten frequent vervallen geschenkbonnen weigeren. Vaak ontvangen zij de bons pas enkele dagen voor de vervaldatum. Dat laatste zorgt ook voor problemen, aangezien de handelaar slechts 3 maanden heeft om de ontvangen geschenkbonnen tijdig in te wisselen bij het stadsbestuur.

  Daarom steunde de gemeenteraad op 22 november j.l. het voorstel van schepen van lokale economie Alain Triest om de geldigheidsduur van de toekomstig uit te geven geschenkbonnen op te trekken tot twee jaar. Tegelijk krijgen de deelnemende handelaars na de vervaldatum nog 2 jaar de tijd om de geschenkbonnen bij het stadsbestuur in te wisselen in plaats van de huidige 3 maand.

  Info: lijst met deelnemende handelaars.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons