• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Uitkijken naar de eerste koopzaterdag sinds de heropening winkels

  04 december 2020

  NINOVE – De winkels mogen sinds dinsdag 01 december opnieuw open. Het is voor klanten en handelaars uitkijken naar een eerste koopzaterdag in veilige omstandigheden.

  Ook bij deze heropstart is het nog niet de bedoeling om rustig rond te winkelen. Je doet het alleen en zo efficiënt mogelijk. Klanten mogen niet langer dan 30 minuten in de handelszaak binnen. Ook het aantal klanten in de winkel zelf is beperkt. Een mondmasker dragen en afstand houden zijn verplicht, ook in de wachtrij buiten.

  Veilig

  Schepen voor lokale economie Alain Triest is toch tevreden: “Net als bij de voorgaande heropstart, hebben onze handelaars ook nu weer alles in het werk gesteld om het voor hun klanten zo veilig mogelijk te maken. De afgelopen dagen verliepen vlot. Ik ben er zeker van, dat onze Ninovieters voldoende verantwoordelijkheidszin aan de dag zullen leggen en tijdens het komende drukkere weekend de veiligheidsmaatregelen goed zullen opvolgen.”

  Controle

  Winkelen moet in alle veiligheid kunnen verlopen. Handelaars nemen daarvoor maatregelen in en buiten hun winkel om de wachtrijen te organiseren. De stad verplicht de mensen om in de winkelstraten op het rechtervoetpad te lopen. Signalisatieborden op de voetpaden geven dit aan. Op die manier moeten ze elkaar niet teveel kruisen.

  Burgemeester Tania De Jonge: “We vinden het belangrijk, dat de heropstart zo vlot en veilig mogelijk kan blijven verlopen. Daarom zorgen we voor extra inzet van politie en gemeenschapswachten. Tijdens de koopweekends zien zij erop toe, dat we de maatregelen goed naleven. Indien dat niet gebeurt, zullen we actie moeten ondernemen en desnoods winkels vroeger laten sluiten.”

  De dienst lokale economie staat ook ter beschikking van de handelaars voor vragen van praktische en logistieke aard.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons