Extra inzet om psychische problemen te voorkomen

  28 juni 2021

  NINOVE – De stad wil de impact van de coronacrisis op de mentale gezondheid van haar inwoners beperken. Daartoe neemt ze verschillende initiatieven.

  Ze sloot een samenwerking af met het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Een voltijdse hulpverlener zal voor de stad werken en gratis, kortdurende psychosociale begeleiding aanbieden aan kwetsbare inwoners. Deze zal gedurende een jaar de huispsycholoog van het OCMW versterken en extra begeleidingen mogelijk maken. Dit project is mogelijk met steun van de Vlaamse overheid en POD Maatschappelijke Integratie.

  Jongeren

  Daarnaast is er de samenwerking met het centrum voor leerlingenbegeleiding. Dat trekt met het project ‘Versterken van veerkracht bij jongeren’ naar de secundaire scholen. De jongeren worden geïnformeerd over (het versterken van) veerkracht. Ze krijgen ook methodes aangereikt, waarmee ze aan de slag kunnen. Er is bijkomende info over waar ze terecht kunnen voor meer hulp of met bijkomende vragen.

  De stad kan met een subsidie ook een interne psycholoog aanstellen voor de begeleiding van kinderen en jongeren tot 30 jaar, voor de duur van een jaar.

  Daarnaast stapt de stad ook in een project met het Lokaal Bestuur Lennik. Daarbij ondersteunen zij de ‘Ark van Pollare’ in hun project voor het versterken van het mentaal welbevinden bij jongeren

  Hulp

  Schepen voor sociale zaken Veerle Cosyns (Samen): “1 op 3 Belgen heeft te kampen met psychische problemen. Bij de -18-jarigen voelt  ongeveer 15% zich regelmatig slecht. De coronaperiode heeft dit nog aangescherpt, doordat we meer geïsoleerd moesten leven. Als schepen heb ik van bij aanvang van deze legislatuur het taboe rond psychische kwetsbaarheid willen doorbreken. Je verhaal kwijt kunnen aan familie of vrienden is een belangrijke bron van steun. Maar als de klachten te ernstig zijn, is het evenzeer van belang om goede professionele hulpverlening in de eigen omgeving te kunnen vinden. Ik ben zeer blij met de extra hulpverlening voor volwassenen, jongeren en kinderen, die we dankzij deze projecten versneld kunnen aanbieden.”

  Info: Sociaal huis.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons