• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

Forse verhoging provinciale subsidie voor dierenasielen

24 december 2019

OOST-VLAANDEREN/NINOVE – Voortaan kunnen álle erkende dierenasielen in Oost-Vlaanderen rekenen op ondersteuning van het provinciebestuur. Het subsidiebedrag gaat bovendien fiks omhoog. Dat is dus ook goed nieuws voor het Dierenasiel Ninove.

De provincieraad voegde de verschillende reglementen voor de ondersteuning van dierenasielen en opvangcentra voor wilde dieren samen tot één overzichtelijk instrument. Voortaan kunnen alle erkende asielen een beroep doen op dit reglement; dus ook asielen voor konijnen, reptielen, vogels, ezels, paarden…

Het provinciebestuur verdrievoudigt ook het totale subsidiebedrag tot € 57.315, met een maximum van € 3.000 euro per asiel of opvangcentrum. Kattenasielen kregen vroeger slechts € 925, hondenasielen € 1.850 en voor de 3 erkende opvangcentra voor wilde dieren samen was maximaal € 5.145 voorzien.

De provincie Oost-Vlaanderen telt 43 erkende dierenasielen. Daarnaast zijn ook 3 opvanginitiatieven voor wilde dieren aan de slag. Het provinciebestuur werkt mee aan de oprichting van een vierde opvangcentrum in het provinciaal recreatiedomein Het Leen.

Info: Dierenasiel Ninove.

MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.