• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Hoe lang nog ligt de voormalige Kaaischool er verloederd bij?

  02 december 2020

  NINOVE – Bovenstaande vraag vat goed de bekommernissen samen van Ninovieters, die de deplorabele toestand van de vervallende schoolgebouwen met lede ogen aanzien. We vroegen schepen Katie Coppens (Samen) om een stand van zaken.

  De voormalige schoolgebouwen staan op een terrein, dat was vrijgekomen na de kanalisering van de Dender in de tweede helft van de 19de eeuw. Achter het hospitaal (nu OCMW-site) was de grote bocht afgesneden. Daardoor kwam een groot terrein vrij. In 1924 is op die plaats de stedelijke Kaaischool opgetrokken door architect Jules Birmant en aannemer Rombaut.

  Aankoop

  De stad heeft in de jaren ’60 van de vorige eeuw haar stadsschool geruild met het toenmalig rijksonderwijs tegen de Liberale Kring in de Dreefstraat. Basisschool De Kameleon was in de Kaaischool gevestigd tot 2014. Ze verhuisde naar de nieuwbouw in de Dreefstraat. Sindsdien staat het gebouw te verkommeren met brandstichting, vandalisme en krakers tot gevolg.

  Op 21 september 2017 besliste de gemeenteraad al principieel tot de aankoop ervan. Op 25 oktober 2018 viel dan de definitieve beslissing. De stad kocht de gebouwen van Scholengroep Dender (GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap) voor € 1,350 miljoen.

  Inghelantsite

  De concrete nabestemming van de oude schoolgebouwen is nog niet helemaal duidelijk. Het gebied is op het gewestplan blauw ingekleurd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. Het maakt samen met de OCMW-gebouwen en -terreinen deel uit van de zogenaamde Inghelantsite.

  Eerder al was sprake een deel van de schoolgebouwen te behouden om er een jeugdcentrum in onder te brengen. Maar aan het tempo, waarmee de oude school verloedert, zou dat misschien niet eens meer mogelijk zijn.

  Procedure

  We vroegen schepen van ruimtelijke ordening Katie Coppens (Samen) naar de concrete plannen.

  “Toen de stad de Kaaischool in 2019 verwierf, was deze reeds sterk verloederd. Het bureau Plan Plus is aangesteld voor de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Inghelantsite in 2020. Zij hebben hun werkzaamheden opgestart. Deze zomer hadden al twee workshops plaats. Het kan nog een tot anderhalf jaar duren om de procedure volledig af te werken.”

  Nog voor de corona-pandemie uitbrak, stelde de stad een deskundige aan. “Dat gebeurde met het oog op de voorbereiding van het dossier, de gedeeltelijke sloop. Ingevolge corona heeft dit vertraging gekend. Dit zal dan ook snel een vervolg kennen.”

  Maar vooralsnog geen concrete plannen. Om dus op de vraag in de titel te antwoorden: nog lang.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons