• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Komt er eindelijk schot in de restauratie van de abdijhuisjes op het Kerkplein?

  17 januari 2021

  NINOVE – Bij de volgende gemeenteraad staat het restauratiedossier van de abdijhuisjes, de woningen op het Kerkplein 36-38-40, geagendeerd. Het was ooit de bedoeling er een abdijmuseum in onder te brengen. De raming ervan bedraagt € 813.628,75 (BTW excl.).

  De woningen 38 en 40 zijn beschermd als monument. Het aanpalend hoekhuis 36 is een overblijfsel van de toegangspoort tot de abdij van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus.

  De drie woningen zijn samen met hun onmiddellijke omgeving op 16 oktober 1980 beschermd als stadsgezicht.

  De huisjes zijn in de 19de eeuw met een verdieping verhoogd en als woningen ingericht.

  Dossier

  Het prille begin van het restauratiedossier dossier ligt in 1996, wanneer de gemeenteraad op 17 oktober de restauratie van de drie woningen aan het Kerkplein goedkeurt.
  Louis Waltniel (Banier) was toen burgemeester en Jacques Timmermans (SP) schepen van openbare werken en patrimonium. Het projectbureau Signa is op 4 februari 1997 aangesteld als ontwerper. Het was de bedoeling er een abdijmuseum in onder te brengen.
  Er zijn overlegvergaderingen geweest op 20 november 2001, 16 maart 2004, 8 november 2007.

  We moeten wachten tot 24 april 2008, wanneer de gemeenteraad de opdracht van de ontwerper uitbreidt met een bouwhistorisch onderzoek en de veiligheidscoördinatie.
  Nadien volgen nog overlegvergaderingen op 27 september 2010, 8 februari 2011 en 28 november 2012.

  Dan treedt weer een adempauze in, tot de gemeenteraad op 27 oktober 2015 het definitief voorontwerp goedkeurt. Het schepencollege breidt op 10 november de opdracht van de ontwerper uit met de opmaak van een beheersplan.

  Restauratie

  En dan volgt wellicht de goedkeuring op 25 januari 2021 van het geraamde bedrag van € 813.628,75 (btw excl.) voor de restauratie van de 3 woningen.

  De gunning van de opdracht zal gebeuren door middel van een openbare procedure.

  De stad kan een beroep doen op een erfgoedpremie van de Vlaamse overheid. De basispremie bedraagt 40 %. Voor bepaalde types van erfgoed is een verhoging tot 60 % voorzien. Als beloning voor goed onderhoud is een aanvullende premie van 10 % mogelijk.

  Het restauratiedossier is dus bijna aan zijn zilveren jubileum toe en zal die kaap zeker ronden vooraleer de eerste bezoeker voet heeft gezet in wat ooit een abdijmuseum zal zijn.

  Info: zie ook ‘N-VA tevreden met restauratie abdijhuisjes’.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons