• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  “Het permanent onderhoud van het openbaar domein is haast onmogelijk geworden”

  22 augustus 2019

  NINOVE – Van verschillende kanten kregen we op onze nieuwssite klachten binnen van burgers, die zich stoorden aan het onderhoud van voet- en fietspaden. Of beter het gebrek daaraan. We legden ons oor te luisteren bij schepen Michel Casteur (Open VLD). Hij ziet toe op de technische dienst, die het onderhoud van de voet- en fietspaden langs gemeentewegen voor zich neemt.

  Op sommige plaatsen moeten de mensen op straat stappen of fietsen, omdat niet-gesnoeide takken de doorgang belemmeren. Gelijkaardige klachten kregen we de afgelopen tijd regelmatig binnen uit Ninove en de deelgemeenten. Ook in de gemeenteraad zijn daarover al verschillende interpellaties geweest of opmerkingen gemaakt.

  Hoe komt het dat die problematiek dit jaar blijkbaar groter is dan voorheen? “Het basisprobleem is vooral dat de dienst, die tot vorig jaar instond voor de aanbesteding van sociale werkgelegenheid, veel te laat deze opdracht doorschoof naar onze dienst openbare werken”, aldus de verantwoordelijke schepen Michel Casteur. Blijkbaar was men vergeten om tijdig een contract af te sluiten of te hernieuwen. “Die maatwerkbedrijven voerden een groot deel van de onkruidbestrijding uit. Hierdoor is de aanpak dan ook nodeloos vertraagd.”

  Pesticidenverbod

  Bovendien is het volgens de schepen niet evident om het onkruid efficiënt te bestrijden. “Door het verbod op het gebruik van pesticiden is het permanent onderhoud van het openbaar domein haast onmogelijk geworden. Vroeger kon je met producten een tijdje het onkruid weghouden, nu is men nog niet gekeerd of het onkruid is opnieuw zichtbaar. Vooral bij vochtig weer, in combinatie met warme temperaturen, merk je dat het probleem onmiddellijk de kop opsteekt. Dit mag natuurlijk geen excuus zijn om de onkruidbestrijding niet ten gronde aan te pakken en onze werkwijze te optimaliseren.”

  De onkruidbestrijding van de onverharde voetwegen gebeurt momenteel door een externe firma. “Onze eigen mensen onderhouden de voet- en fietspaden. Dat gebeurt op mechanische wijze met 2 werktuigdragers voorzien van onkruidborstel en 1 veegwagen, die alles opkuist. Fietspaden pakken ze over de volledige breedte aan; bij voetpaden daarentegen maken ze enkel de aanpalende greppel en de bovenkant boordsteen onkruidvrij.”

  Heel wat onkruid staat op het voetpad en aan de gevels van de woningen. “Dit aanpakken behoort tot de onderhoudsplicht van de bewoners. Nogal wat bewoners in onze stad en de dorpen onderhouden hun eigen voetpad, anderen dan weer niet.”

  Een externe firma snoeit de hagen. “Overhangende takken van particuliere eigendommen signaleren we aan de gemeenschapswacht. Zij manen die particulieren aan om hun hagen of bomen te snoeien.”

  Bijsturen

  Los daarvan leek tot enkele dagen terug de binnenkoer van het stadhuis stilaan overwoekerd te geraken. Dat is nochtans de eerste aanblik, die bezoekers van het stadhuis krijgen. Maar blijkbaar stoorde niemand zich daaraan. Inmiddels oogt die binnenplaats terug opgeruimd, een stad met bijna 39.000 inwoners waardig. “Aan stadsgebouwen zoals het stadhuis pakken we het onkruid momenteel aan met branders. Dit is een manuele en intensieve manier van onkruidbestrijding, waarvan het resultaat niet direct merkbaar is.”

  Na de zomerperiode volgt een evaluatie van de aanpak. “Zo nodig zullen wij bijsturen. De aanpassingen, die nodig zijn om onze werkwijze te verbeteren, zullen wij alleszins doorvoeren. De technische dienst doet alvast heel erg zijn best om het onderhoud dit jaar naar behoren te doen met de middelen die momenteel beschikbaar zijn.”

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons