• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  “Hoe duidelijker de regels, hoe minder aanleiding voor conflicten”

  11 november 2020

  NINOVE – Wat mag je nog aanbieden op het recyclagepark van de Intercommunale Land van Aalst (ILvA)? Dat is niet altijd even duidelijk voor nogal wat gebruikers. Sommigen ergeren zich bovendien aan onvriendelijk parkwachters. Het is blijkbaar wel een verhaal met meer dan een kant.

  Klanten van het recyclagepark in Ninove uiten regelmatig hun ongenoegen over de onvriendelijke behandeling door opzichters. Recent kwam dit ook aan bod naar aanleiding van ons artikel over de lengte van combinaties auto-aanhangwagen.

  Klachten

  “Als bezoekers oordelen, dat ze tijdens een bezoek aan het recyclagepark onheus zijn behandeld, kunnen ze een melding doen bij ILvA”, aldus Tina Verraes (PR-verantwoordelijke ILvA). “Dergelijke melding nemen wij altijd ernstig. Het is immers van groot belang, dat onze collega’s bezoekers op een correcte, klantvriendelijke en beleefde manier behandelen.”

  Klantvriendelijk

  Zij spreken de medewerkers hier dus zeker op aan.

  “Maar we luisteren ook naar hun kant van het verhaal. Wanneer we het relaas van beide partijen hebben gehoord, nemen we de gepaste maatregelen. Onze parkwachters worden geregeld opgeleid of persoonlijk aangesproken. Bovendien is voor hen een nieuwe opleiding gepland rond klantvriendelijkheid en omgaan met moeilijke klanten. Afhankelijk van de corona-maatregelen gebeurt deze nog dit najaar of komend voorjaar.”

  Dreigementen

  Parkwachters moeten op een klantvriendelijke en tegelijk kordate manier kunnen begeleiden.

  “Hierbij worden zij helaas steeds vaker geconfronteerd met verbale en andere dreigementen of met het bewust negeren van de richtlijnen. Zeker op erg drukke dagen is dit schering en inslag en vergt dit erg veel van onze medewerkers. We roepen daarom ook op om zeker de richtlijnen van de parkwachters op te volgen, ook al betekent dit soms dat je het afval  moet terugnemen.”

  Restfractie

  Vooral de regel, dat je de restfractie (voor de gele zak) niet kwijt kunt op het recyclagepark, is een grote bron van discussie. “Bezoekers accepteren deze regel soms niet en beginnen hierover een conflict. We zullen daarom binnenkort deze regel nogmaals benadrukken in onze communicatie. Hoe duidelijker de regels, hoe minder bron voor conflict.”

  De Amerikaanse psycholoog Timothy Leary had het al in 1950 bedacht: agressief gedrag lokt agressief gedrag uit. Dat geldt ook hier, in de beide richtingen. Je moet daar eigenlijk niet hebben op doorgestudeerd.

  Info: Intercommunale Land van Aalst.

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons