Korpschef Philippe De Cock: “Onze nieuwbouw kwam precies op tijd”

  23 september 2022

  NINOVE – De lokale politie werkt al drie jaar in het nieuwe commissariaat, maar door twee jaar corona gebeurt de officiële opening pas op 23 september. Het resultaat mag er wel zijn. “De samensmelting van twee commissariaten verliep onwaarschijnlijk positief”, aldus korpschef Philippe De Cock.

  Nog voor de zomer van 2019 maakte de Ninoofse korpschef zich sterk, dat zijn team – dankzij de nieuwbouw – als één eenheid veel performanter kan optreden. “De nieuwbouw had inderdaad een enorm positief effect op de sfeer, het onderlinge respect van de afdelingen en de performantie. Bij een straatgevecht in Aalst wisten we in geen tijd 25 agenten te mobiliseren. Dat zou vroeger nooit kunnen.”

  Net op tijd

  “Met de nieuwbouw kwamen ook een efficiënter onthaal, betere communicatieapparatuur, video-verhoorlokalen, een specifiek opvanglokaal voor vrouwen en kinderen, een eetzaal, die alle afdelingen kan opvangen, een crisiscentrum. Bovendien kwam de nieuwbouw net op tijd vóór de twee corona-jaren. Op het werk raakte geen enkele agent besmet, dankzij onder meer een modern verluchtingssysteem. Het gebouw draait ook op zonnepanelen en we beschikken over een handige noodgenerator bij stroomverlies.”

  Intrafamiliaal geweld

  Korpschef Philippe De Cock heeft een indrukwekkende staat van dienst, opgebouwd bij de inlichtingendiensten, de federale gerechtelijke politie Brussel, de Nationale Brigade, de dienst nucleaire veiligheid en het Comité P, dat toezicht houdt op politiediensten. Hij is gespecialiseerd in veiligheid, communicatie en criminologie.

  Welke zijn de belangrijkste zorgpunten voor Ninove?

  “Nummer 1 is al een hele tijd het groeiend intrafamiliaal geweld, zowel fysiek als mentaal. De tweede kopzorg is de groeiende impact van drugs en alcohol. Zo wordt het probleem van ‘binge drinken’ (comazuipen n.v.d.r.) bij minderjarige jongeren erg onderschat, net als de blijvende schade, die dat aan de hersenen veroorzaakt.”

  Camera’s

  Het Ninoofse stadsbestuur heeft de afgelopen jaren zwaar geïnvesteerd in camera’s. Heeft dat zijn nut al bewezen?

  “Die camera’s zijn een enorme hulp om feiten vast te stellen, de werkwijze na te gaan en verdachten te identificeren. Er gaat geen week voorbij – in sommige periodes zelfs geen dag – of de camera’s helpen ons om criminele feiten op te lossen. Recent arresteerden we bijvoorbeeld twee verdachten, die spullen stalen uit enkele Ninoofse parfumeriezaken. Met de steun van de stadscamera’s konden we ze vatten, net vóór ze met het openbaar vervoer richting Brussel wilden vluchten.”

  Onderbemand

  Een voltallig politiekorps bestaat in Ninove theoretisch uit 96 operationele en 17 administratieve eenheden. In 2019 telde het korps er respectievelijk 80 en 15. En vandaag?

  “Vandaag tel ik 76 man operationeel en 17 man administratief.”

  Dat betekent concreet, dat Ninove eigenlijk 20 agenten te weinig heeft. Het probleem stelt zich in zowat alle steden. Hoe komt dat?

  “Objectief gezien zijn de toelatingsproef en de opleiding van agenten veel moeilijker geworden. Bovendien maakte de informatisering de job eerder complexer dan gemakkelijker. Puur subjectief toont de maatschappij ook steeds minder respect voor agenten. Dat geldt overigens ook voor leerkrachten, alle mensen in uniform, buschauffeurs en zorgpersoneel. Agenten worden regelmatig beschimpt, bespuwd, bedreigd of gewoon het ziekenhuis ingeslagen. Sommigen noemen dat ‘part of the job’. Ik ben het daar totaal niet mee eens. Ik vind het jammer, dat we soms de steun missen, die we nodig hebben en zelden het voordeel van de twijfel krijgen bij incidenten.“

  101

  Hebt u tenslotte nog een tip?

  “Ja, mijn gebruikelijk stokpaardje: de belangrijkste factor tegen criminaliteit is de burger. Vandaar dat ik altijd benadruk: zie je iets verdacht, zet het niet op de sociale media. Bel gewoon naar de 101. Dan pas kunnen we effectief en snel handelen.”

  GGM

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons