• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Medewerkster Klateringen test positief – WZC neemt nog extra ‘corona-maatregelen’

  25 maart 2020

   NINOVE – Het WZC Klateringen ontving woensdagmiddag 25 maart de melding, dat een personeelslid positief testte op het coronavirus COVID-19. Het personeelslid liep de besmetting hoogstwaarschijnlijk op buiten het WZC. Dit personeelslid staat niet rechtstreeks in voor de zorg aan de bewoners. De familieleden van de bewoners van de afdeling zijn in de loop van de avond telefonisch op de hoogte gebracht. Tot vandaag is bij geen enkele bewoner het coronavirus vastgesteld.

  Sinds het begin van de maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan, nam het WZC alle voorgeschreven maatregelen volgens de richtlijnen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Die zijn in de loop van de afgelopen periode enkele malen gewijzigd. Telkens paste het WZC de interne richtlijnen onmiddellijk aan. De kans op besmetting van een personeelslid naar een bewoner en omgekeerd, is daardoor maximaal beperkt.

  Extra maatregelen

  Naast de reeds genomen maatregelen, nam het WZC vandaag met onmiddellijke ingang extra maatregelen ter bescherming van de bewoners en personeelsleden.

  • Bewoners van de getroffen afdeling worden voortaan, in plaats van de voorziene een keer, twee keer per dag gemonitord op mogelijke verschijnselen van het virus: koorts, problemen met ademhaling…
   Bij het minste vermoeden van ziekte neemt het WZC contact op met de huisarts en de coördinerend en raadgevend arts.
  • De afdeling van het betrokken personeelslid wordt maximaal afgesloten van de andere afdelingen
  • Bewoners verlaten de afdeling niet en zullen daardoor tijdelijk niet naar de kapster kunnen gaan: het kapsalon is daarom preventief gesloten tot en met vrijdag 4 april. Er is gezorgd voor zoveel mogelijk individuele begeleiding van de bewoners: het animatieteam past zijn activiteiten aan.
  • Voor de enkele bewoners, wiens familie de was mee naar huis nam, is dit niet meer toegelaten: de interne wasserij behandelt deze kledij volgens de voorgeschreven richtlijnen.
  • De personeelsleden van de getroffen afdeling worden maximaal gescheiden van de andere personeelsleden. Er is voor hen vandaag nog een afzonderlijke kleedkamer ingericht, waartoe enkel het personeel van de getroffen afdeling toegang heeft.
   Personeelsleden blijven van begin tot einde van hun shift op de afdeling (ook voor de middagpauze), gaan meteen binnen bij het begin van de shift en verlaten onmiddellijk het gebouw na het einde van hun shift.
  • Personeel van de ondersteunende diensten mag alleen naar de getroffen afdeling als het niet anders kan. Ook worden alle karren (voeding, kledij, materialen) volgens de richtlijnen ontsmet en zonder begeleiding in de lift gezet. Ze worden op de afdeling opnieuw ontsmet zodra ze uit de lift genomen zijn. Poetskarren blijven op de afdeling en worden ter plaatse ontsmet voor en na gebruik.

  Alle hygiënische maatregelen blijven uiteraard strikt gelden: elk personeelslid ontsmet de handen voor en na elk contact met een bewoner. Het gebruik van handschoenen (wissel na elk contact) en mondmaskers is verplicht. Bij het minste vermoeden van ziekte zijn de personeelsleden verplicht contact op te nemen met hun huisarts.

  De extra maatregelen gelden minstens tot vrijdag 10 april en worden dagelijks geëvalueerd.

  De familie van de bewoners van de getroffen afdeling zijn vandaag persoonlijk op de hoogte gebracht. De familie van de andere bewoners krijgt morgen een telefoontje van het woonzorgcentrum.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons