Meer woningen en groen voor wijk Eversem

  18 oktober 2021

  OKEGEM – De sociale huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn cvba (NW) plant op termijn een grondige vernieuwing van de woonwijk Eversem. Vanaf maart 2022 start het project met de renovatie van 3 woningen.

  Dat is het begin van een ruimere aanpak:

  • slopen van 28 woningen te slopen en bouwen van 49 woonentiteiten (aanvraag omgevingsvergunning midden 2022);
  • openbare verkoop van 4 woningen;
  • renovatie van 3 bungalows.

  De aanvraag tot sloopvergunning is recent ingediend; in de loop van volgend jaar kan de afbraak van de eerste woningen beginnen. De aanvraag tot omgevingsvergunning (nieuwbouw en omgeving) voor de gebouwen zal in de loop van midden 2022 worden ingediend.

  Kostenplaatje

  • De vervangingsbouw (inclusief sloop) is geraamd op € 6.723.371,67 (excl. BTW).
  • Voor de omgevingsaanleg bedraagt de raming € 705.759,91 (excl. BTW). De stad Ninove zal hier een bijdrage leveren. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) verleent ook een subsidie in verhouding tot het aantal huurentiteiten in de wijk.
  • De renovatie is geraamd op € 319.953,35 (excl. BTW).

  Infomarkt

  Maandag 18 oktober kregen de bewoners van wijk Eversem de gelegenheid om langs te komen naar een infomarkt over dit project. Iedereen kreeg de kans tot een persoonlijk gesprek met één van de medewerkers of de architecten.

  Voorzitter Lieven Meert (voorzitter NW): “Het is de bedoeling is om laagdrempelig en in direct contact uitleg te geven en ook in verschillende stappen. Deze infomarkt ging over de totaalaanpak van de wijk en wat wanneer zal gebeuren. Er komen meer woonentiteiten en daarom vonden wij het belangrijk om de buurt extra ruimte te geven en ook groenpartijen voor ontmoeting.”

  Fasering

  Leentje Cornelis (directeur NW): “De energiezuinigheid en de kwaliteit van onze woningen staan bovenaan ons lijstje, evenals de zorg voor onze huidige en toekomstige bewoners. Voor de vervangingsbouw werken we in 2 fasen; hiervoor zorgden onze bewoners zelf. Op basis van diegenen die reeds vertrokken naar een andere woonentiteit binnen ons patrimonium, konden wij een invulling geven aan de fasering.”

  De huurders, die reeds vertrokken, kozen voor een nieuwbouwappartement in de Witherenstraat (5), het Berkenhof (2), de Polderbaan (1) of de Doornwijk (1). 2 andere huurders zullen tijdelijk elders wonen om binnen afzienbare tijd terug te keren naar de wijk. De vertrokken huurders konden rekenen op een verhuispremie van NW of in een later stadium van de verhuisfirma.

  De bewoners, die er nu nog wonen, zullen allen wachten op de nieuwbouw van fase 1 en worden eveneens ondersteund in hun verhuisbeweging.

  Leegstand

  Er is al wat leegstand ontstaan.

  Enkele leegstaande panden zijn verhuurd aan het OCMW Ninove het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) om mensen met een dringende woonnood op te vangen. Daarnaast is er ook een overeenkomst met Levenslust vzw voor het project Autonoom Wonen.

  De politie van Ninove doet extra controles in de wijk. Zelf lopen medewerkers van Ninove Welzijn minstens één keer per week in de wijk rond en is een aannemer aangesteld om het groenonderhoud te organiseren.

  Dat zijn manieren om de verloedering en het vandalisme tegen te gaan.

  Info: Ninove Welzijn – Eversem.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons