• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Minnelijke schikkingen en boetes voor niet-opgedaagde bijzitters

  27 januari 2020

  OOST-VLAANDEREN – Een aantal opgeroepen (plaatsvervangende) bijzitters kwam bij de verkiezingen van 26 mei 2019 niet (tijdig) opdagen. Tijdens het politieverhoor nadien konden ze geen geldige reden voor hun afwezigheid of laattijdigheid voorleggen. Zij kregen allen een minnelijke schikking toegestuurd. Sommigen zijn gedagvaard en beboet.

  337 personen betaalden de minnelijke schikking van € 250.

  168 personen betaalden deze niet. Het parket Oost-Vlaanderen heeft hen in november en december 2019 gedagvaard op verschillende themazittingen voor de correctionele rechtbank van Oost-Vlaanderen in de afdelingen Dendermonde, Gent en Oudenaarde.

  De wet voorziet voor de inbreuken op de kieswet een geldboete van € 50 tot € 200 (x 8 opdeciemen komt dit op € 400 tot € 1.600).

  Uitgesproken straffen

  • 142 personen zijn veroordeeld tot een geldboete en de gerechtskosten. De meest uitgesproken geldboetes bedroegen € 400, € 600 en € 800 (na verhoging met opdecimen).
  • 1 persoon is veroordeeld tot een werkstraf en de gerechtskosten.
  • 5 beklaagden kregen opschorting van straf. Dit wil zeggen dat de feiten bewezen zijn, maar dat ze geen straf krijgen opgelegd.
  • 15 gedagvaarden zijn vrijgesproken. De rechter oordeelde dat de afwezigheid of laattijdigheid gerechtvaardigd was en dat de tenlastelegging niet was bewezen
  • 4 beklaagden konden op de zitting bewijzen dat ze de minnelijke schikking toch tijdig hadden betaald. Dat maakte de strafvordering onontvankelijk.
  • 1 iemand ging in beroep tegen zijn veroordeling.

  Het parket Oost-Vlaanderen volgt hiermee de richtlijnen van het college van procureurs-generaal met betrekking tot het vervolgingsbeleid inzake inbreuken op de kieswet.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons