• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Ninove breidt reglement voor mantelzorgpremie uit

  27 november 2020

  NINOVE – De gemeenteraad ging op 24 november unaniem akkoord met de uitbreiding van de mantelzorgpremie. Al wees de meerderheid wel drie Forza-amendementen af.

  Een mantelzorger zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit de eigen omgeving. Hij of zij neemt de taken over, die deze zelf niet aankan.

  Daarvoor krijgt de mantelzorger een premie. Schepen van sociale zaken Veerle Cosyns (Samen) stelde een aantal wijzigingen voor aan het reglement voor de toekenning ervan.

  Uitbreidingen

  “De inkomensbeperking valt weg voor zorgbehoevenden en de inwonende mantelzorgers. Ook mantelzorgers boven de inkomsensgrens hebben recht op deze premie. Deze ligt hoger, voor wie het financieel moeilijker heeft.”

  Als de zorgbehoevende 15 punten of meer scoort volgens het attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid moeten zorgbehoevende en mantelzorger niet meer op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd. “ Er zijn heel wat zorgbehoevenden, die alleen wonen of het alleen moeten zien te redden. Ik hoop, dat ook deze alleenstaande zwaar zorgbehoevenden gemakkelijker kunnen rekenen op de warme zorg van een nabije mantelzorger.”

  De premie wordt berekend aan de hand van de score van hulpbehoevendheid en varieert van € 10 tot € 150. “Om deze aanpassingen te realiseren voorzien we een aanzienlijke verhoging van de middelen voor de mantelzorgpremie.”

  Moties

  Ilse Malfroot (Forza Ninove) kwam niet voor het eerst tussen bij de bespreking van deze thematiek.

  “De inkomensgrens valt niet echt weg en geldt enkel voor bepaalde mensen. We zullen het reglement goedkeuren. Maar wil wel noteren, dat Forza Ninove voorstander is om aan iedereen, die recht heeft op een Vlaamse zorgpremie, ook de Ninoofse mantelzorgpremie toe te kennen. Nu krijgt 87 % niets. Dat geldt dus ook voor ouders van minderjarigen.”

  Zij diende op het einde van de daaropvolgende uitvoerige en bijwijlen technische discussie een drievoudige motie in die zin in. Zonder succes, want de meerderheid stemde deze telkens weg. Al zegde de schepen wel toe na te gaan of ze mantelzorg aan minderjarigen budgettair zou kunnen toevoegen.

  Info: Sociaal Huis, Team senioren – 054-50 50 50 – mantelzorg@sociaalhuisninove.be.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons