• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Ninove wil wijk-werkers inzetten voor alle stadsdiensten

  14 december 2020

  NINOVE – De gemeenteraad besliste op 24 november om wijk-werkers in te zetten voor alle stadsdiensten.

  Wijk-werkers zijn ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB of hebben recht op een leefloon. Wanneer ze zich nog niet klaar voelen voor de arbeidsmarkt, kunnen ze klusjes uitvoeren.

  Dat kan bij een particulier, in een school, een gemeente of vzw, een niet-commerciële vereniging of een land- en tuinbouwbedrijf.

  Zij ontvangen een vergoeding via wijk-werkcheques, bovenop hun uitkering.
  Dat systeem was vroeger gekend onder de naam PWA-werkers en PWA-cheques.

  Stadsdiensten

  De stad schakelde al wijk-werkers in op de dinsdagmarkt. Op basis van deze positieve ervaring besliste de gemeenteraad om hen voor alle stadsdiensten in te schakelen.

  Schepen voor sociale zaken en -tewerkstelling Veerle Cosyns (Samen): “De sociale dienst van de stad zet sterk in op activering. Deze beslissing voorziet een extra aanbod aan werkplaatsen binnen het wijk-werken. Als stad willen we iedereen activeren op maat en zoveel mogelijk werkzoekenden motiveren om terug aan de slag te gaan. Deze beslissing helpt ons hierbij alvast vooruit.”

  Praktisch

  Info: Ninove wijkwerkenVDAB wijkwerkenpwwawijkwerken@gmail.com.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons