• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Directeur Jeroen Cooman: “Ook nu weer is er niet genoeg overleg geweest.”

  26 mei 2020

  DENDERWINDEKE – Directeur Jeroen Cooman van de stedelijke basisschool Windekind was in een interview op Radio 1 kritisch ten aanzien van onderwijsminister Ben Weyts. “Als iemand mij of collega’s had gebeld met de vraag of we op 2 juni de school volledig konden openen, zou ik hebben geantwoord dat dit niet kon onder de huidige voorwaarden. Maar wij zijn niet gehoord, noch hier, noch elders.”

  “Op het eerste gezicht was ik blij met het bericht dat de school kon heropenen op 2 juni, voor de kinderen en voor de ouders”, antwoordde meester Jeroen op de vraag van de journaliste. Hij is directeur van een grote basisschool met ongeveer 500 leerlingen. “Maar dat was vlug voorbij. Het is leuk dat de minister op een zonnige vrijdag vlug een en ander in het nieuws gooit, maar over de onderliggende problemen sprak hij niet.”

  Problemen

  Volgens de directeur zijn er enkele ergernissen. “We wisten van niets. De inspectie had ons wel bevraagd of we terug wilden openen. Ja, maar niet onder de huidige voorwaarden. Ik kan daaraan onmogelijk voldoen. Zo ken ik bijvoorbeeld geen school met klaslokalen van 80 m² om 20 leerlingen te plaatsen. Daarbij komen nog de logistieke problemen van vervoer, poetsen, opvang…”

  Voorlopig opende Windekind telkens 3 klassen in het 1ste en het 6de leerjaar, opgesplitst in bubbels van 10 leerlingen. “De andere klassen krijgen taken, werkjes, voorleerlessen en dergelijke. Ook hun leerkrachten, die ik inschakelde in de bubbelklassen, moeten dit bijkomend realiseren. Nee, tegen 2 juni kunnen we dit niet bolwerken, zeker als daar nog de noodopvang bijkomt.”

  Overleg

  De minister zegde wel dat het de autonomie is van de scholen en de schoolbesturen om te oordelen of het zou gaan. “Maar hij wekte wel de verwachting ten aanzien van de ouders, dat de scholen zouden opengaan. We zullen eerst overleggen met de veiligheidscel en het stadsbestuur, daarna verwittigen we de ouders. Ik leg me neer bij de maatregelen van de specialisten, maar het zou fijn zijn als de school zou kunnen heropenen net als op 1 september. Dat is praktisch onmogelijk en ik hoor bij collega’s dezelfde conclusie. De leerjaren, die we niet kunnen opstarten, zullen we alleszins voor het einde van het schooljaar voor 1 of 2 dagen toch naar school laten komen als afscheid.”

  De hele aanpak doet hem terugdenken aan de invoering van het M-decreet. “Zowat iedereen, die ik ken, vond dat dit niet kon. Het is toch doorgeduwd. Ook nu weer is er niet genoeg overleg geweest.”

  Of het toeval is of niet, dinsdag 26 mei liet minister Weyts weten de afstandsmaatregelen in het onderwijs (4 m² per leerling) te willen versoepelen.

  Info: SBS Windekind.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons