• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Fusie binnen provinciaal volwassenenonderwijs met hoofdzetel in Ninove

  26 april 2018
  NINOVE – Het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs (PCVO) Dender en Schelde fusioneert vanaf 01 september 2018 met het PCVO VIVA tot PCVO Groeipunt. De hoofdzetel komt in Ninove, op de huidige vestigingsplaats op de campus van het PTI met Johan Dubois als directeur.

  De provincieraad besliste woensdag 25 april jongstleden formeel tot de fusie van de beide provinciale centra voor volwassenenonderwijs. Het PCVO VIVA heeft vestigingen in Aalst, Deinze, Gent, Geraardsbergen, Ronse, Wortegem-Petegem, Zottegem. Het PCVO Dender en Schelde is aanwezig in Ninove, Oudenaarde en Zottegem.

  Peter Hertog, provinciaal gedeputeerde bevoegd voor onderwijs: “De focus van het nieuwe centrum past binnen de doelststellingen van het volwassenonderwijs, namelijk tweedekansonderwijs, geletterdheid, Nederlands als tweede taal en levenslang en levensbreed leren. Het fusiecentrum Groeipunt zal sterk inzetten op een goede samenwerking met de openbare en de privéarbeidsmarkt voor een meer arbeidsmarktgericht onderwijs. Het nieuwe PCVO zal, op de studierichting ‘ICT na, geen overlappend aanbod hebben. Het is de bedoeling om de regionale spreiding binnen de provincie maximaal te behouden en het huidige aanbod verder te zetten.”

  Hogere normen

  “Deze fusieoperatie is noodzakelijk met het oog op de hogere normen, die het departement Onderwijs vanaf 1 september 2019 zal hanteren voor de centra”, aldus Kristel de Boever (adviseur/coördinator van de directie onderwijsinstellingen). “Om te blijven bestaan moet een centrum voor volwassenenonderwijs dan 700.000 lesurencursist of LUC hebben. Momenteel ligt die norm op 120.000. Dat is dus een hele sprong. Fusies hebben momenteel in alle netten plaats.

  LUC is het totaal aan lesuren, die een centrum per schooljaar organiseert. “De nieuwe fusie PCVO Groeipunt zal er 485.000 tellen. Er zullen dus binnen ons eigen net nog fusies moeten gebeuren om aan die norm te komen. Daar zijn we volop mee bezig.”

  De directeur van de nieuwe entiteit wordt diegene met de hoogste anciënniteit. Dat is Ninovieter Johan Dubois, momenteel directeur van PCVO Dender en Schelde.

  De hoofdzetel komt in Ninove, de huidige vestigingsplaats aan de Centrumlaan.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons