• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Leerlingen maken zelf corona-veilige schermen

  10 oktober 2020

  NINOVE – De leerlingen van de afdeling hout van Richtpunt campus Ninove hebben zelf corona-veilige schermen gemaakt voor de computerklassen.

  Toen na de lockdown de lessen konden hervatten, zijn in de technische school Richtpunt Ninove allerlei maatregelen genomen om de heropstart veilig te laten verlopen.

  “We hoopten, dat de situatie van mei en juni niet te lang zou duren”, legt directeur Filip Binon uit. “Daarom namen we vooral voorlopige maatregelen vanuit het idee, dat alles in september wel beter zou verlopen. Ondertussen is duidelijk, dat meer duurzame maatregelen en investeringen noodzakelijk zijn.”

  Schermen

  Met de steun van het departement onderwijs en het provinciebestuur zal de school investeren in materiaal, dat het afstandsleren vergemakkelijkt, zoals draagbare computers, camera’s en microfoons.

  “Daarnaast verbeteren we ook de situatie op school. Door vaste schermen tussen computers te plaatsen, kunnen we alle computers tegelijkertijd gebruiken. Het bijkomend voordeel is, dat onze  leerlingen dit zelf kunnen realiseren. Die schermen zijn een ideale oefening van eenvoudige constructie-elementen. De oefeningen van de leerlingen zijn dus bijzonder nuttig is en we kunnen deze schermen nog lang gebruiken.”

  Info: Richtpunt campus Ninove.

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons