• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Onderwijszone Ninove krijgt € 2,2 miljoen voor extra plaatsen

  29 september 2020

  OOST-VLAANDEREN – Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) doet een beroep op lokale besturen om € 7,6 miljoen extra capaciteitsmiddelen voor extra plaatsen in de klas te verdelen. De onderwijszone Ninove krijgt hiervan € 2,2 miljoen voor 235 extra plaatsen in het secundair onderwijs.

  Er gaat de komende jaren € 237 miljoen naar extra plaatsen in de Vlaamse klassen.

  Bovenop de € 196 miljoen capaciteitsmiddelen, die al voorzien waren voor de periode 2019-2022, maakte Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts onlangs nog eens € 34 miljoen extra middelen vrij.

  Die bijkomende impuls is goed voor nog eens 3.600 extra plaatsen in het secundair onderwijs.

  Deze is toegespitst op 11 regio’s, waar het capaciteitstekort zich het sterkste laat voelen, zoals enkele grote steden en de Vlaamse Rand.

  Lokale besturen

  In elk van de 11 onderwijszones is 1 lokaal bestuur aangeduid om een intergemeentelijke taskforce te coördineren. Het gaat telkens om een gemeente, die al ervaring heeft in de capaciteitsproblematiek en ook zelf tegen een plaatsentekort aankijkt.

  In Oost-Vlaanderen zijn dat Sint-Niklaas voor de onderwijszone Sint-Niklaas, Ninove voor de onderwijszone Ninove en Dendermonde voor de onderwijszone Dendermonde. Zij zullen elk een intergemeentelijke taskforce coördineren.

  Uiterlijk tegen 20 november zal elke taskforce een voorstel van verdeling van de extra middelen formuleren.

  “We willen snel schakelen”, zegt Weyts. “Lokale bondgenoten zijn het beste geplaatst om in te schatten waar de extra middelen het meeste goed zullen doen. We vragen alle lokale spelers om die middelen zo slim mogelijk te verdelen en zo de capaciteitsproblemen concreet aan te pakken.”

  Ninove

  De onderwijszone Ninove omvat Ninove, Roosdaal, Haaltert, Denderleeuw en Liedekerke. Die extra subsidies voor secundaire scholen maken deel uit van het lokaal flankerend onderwijsbeleid.

  Schepen van onderwijs Joost Arents (Onafh.): “Momenteel hebben wij geen ambtenaar, die daarvoor instaat. In de nieuwe formatie is deze wel voorzien. Wellicht komt dit in december op de gemeenteraad.”

  Daarom ging het Ninoofs stadsbestuur maandag 21 september akkoord “met het voorstel van de gemeente Denderleeuw om Laurens Kaesteker aan te duiden als bovengemeentelijke coördinator. Hij is diensthoofd burgerzaken en onderwijs bij de gemeente Denderleeuw. We verlenen alle medewerking aan zijn voor de verdeling van de capaciteitsmiddelen middelbaar onderwijs. We vragen wel een maandelijkse terugkoppeling van de stand van zaken alsook een tweemaandelijkse evaluatie via de sectorcoördinator vrije tijd en onderwijs.”

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons