Studiedag leerkrachten over omgaan met ouders met diverse achtergrond

  28 november 2022

  NINOVE – De stad organiseerde in november een pedagogische studiedag voor alle leerkrachten, zorgleerkrachten en directies van alle Ninoofse basisscholen van elke scholengroep.

  Het contact met ouders met een diverse achtergrond vormt voor leerkrachten vaak een uitdaging. Het Huis van het Kind, het Sociaal Huis en het Agentschap Integratie en Inburgering bundelen de krachten om leerkrachten in het Ninoofse basisonderwijs hierin te ondersteunen.

  Anderstalig

  Een aantal werksessies met een afvaardiging van elke Ninoofse basisschool resulteerde in het voorjaar van 2021 in het actieplan ‘Krachtig samenwerken met anderstalige ouders’.

  Voor nieuwkomers in Ninove is een onderwijsbrochure ontwikkeld. Deze wordt verdeeld via Kind en Gezin, de dienst burgerzaken en het Huis van het Kind. Ze bevat info over de werking en de verwachtingen van de scholen.

  Daarnaast kunnen de scholen een beroep doen op een brugfiguur. Deze kan ondersteunen tijdens gesprekken, maar ook informatie geven over de schoolwerking, de welzijnsdiensten of de vrije tijd in Ninove.

  In 2022 zijn werksessie opgestart rond communicatie met anderstalige ouders. Daarna is het aanbod aan taalhulpmiddelen uitgebreid en zijn een beslismodel en een visietekst voor de basisscholen ontwikkeld.

  Pedagogische studiedag

  In november is een pedagogische studiedag georganiseerd voor alle leerkrachten, zorgleerkrachten en directies van alle Ninoofse basisscholen van elke scholengroep.

  Zij krijgen hulpmiddelen aangereikt om tot een krachtige samenwerking te komen met álle ouders: communicatiehulpmiddelen, duidelijk gesproken taal, ouderbetrokkenheid, heldere brieven opstellen. De medewerkers van het Agentschap Integratie en Inburgering, Samenlevingsopbouw, De Zuidpoort scholen uit Brussel, Ronse en Aalst gaven workshops.

  Schepen voor sociale zaken Veerle Cosyns (Samen): “Ik ben zeer trots op de studiedag, die onze medewerkers uitwerkten. De thema’s sluiten goed aan bij de noden van leerkrachten en de inhoud is zeer kwalitatief. Kinderen opvoeden en motiveren tot leren is een gedeelde opdracht van de ouders en de scholen. De beide partijen versterken elkaar. Ik ben dus blij, dat de scholen tijd willen investeren in hoe ze nog meer ouders kunnen bereiken. Maar er ligt ook een grote verantwoordelijkheid bij de ouders: het is belangrijk dat zij doordrongen zijn van de waarde om het schoolse functioneren van hun kinderen mee op te volgen.”

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons