• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Burgemeester De Padt vraagt eenvormige corona-aanpak voor de regio

  31 juli 2020
  Burgemeester Guido De Padt

  GERAARDSBERGEN – De burgemeester vraagt om een meer eenvormige en globale aanpak van de corona-crisis op regionaal, provinciaal en/of federaal niveau.

  “Ik vernam via de pers dat mijn collega-burgemeester uit Brakel op zijn grondgebied de herbergen om 22.00 uur en de restaurants om 23.00 uur laat sluiten”, aldus De Padt. “Ik betwist uiteraard niet de autonomie van mijn collega om op dit vlak maatregelen te treffen. Maar de vrees leeft, dat nogal wat Brakelaars zouden kunnen afzakken naar Geraardsbergen. Dat mag uiteraard niet de bedoeling zijn. Daardoor kan het besmettingsgevaar in Geraardsbergen en andere aanpalende gemeenten verhogen.”

  Nevenschade

  De burgemeester wil zoveel mogelijk de nevenschade van deze en andere beslissingen vermijden. “Onze politie gaat alleszins de verkeersacties in die zin aanpassen. Zij zal zich richten op het inkomend verkeer vanuit Brakel.”

  Maar Guido De Padt ziet het breder: “Zoals dat ook met andere thematieken het geval is, moet er toch eens dringend over nagedacht worden of het niet beter is om één en ander regionaal/provinciaal/federaal aan te pakken. Ik vraag dan ook aan de provinciegouverneur om een initiatief te nemen en samen met de Oost-Vlaamse burgemeesters naar een oplossing te zoeken.”

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons