De data van de gemeente- en OCMW-raden voor 2022

  24 december 2021

  NINOVE – De raadsleden keurden maandag 22 november de dagen goed, waarop in 2022 de gemeente- en OCMW-raden zullen samenkomen.

  De gemeenteraad had eerst unaniem een wijziging goedgekeurd van het huishoudelijk reglement in verband met de aanduiding van plaatsvervangers voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD).

  Of de vergaderingen fysiek, dan wel digitaal zullen gebeuren, hangt af van de evolutie van corona-besmettingen.

  Deze planning is onder voorbehoud dat de agenda van de OCMW-raad voldoende punten omvat om een afzonderlijke OCMW-raad in te plannen. Indien niet, dan sluit de OCMW-raad aan op dezelfde dag als de gemeenteraad (ervoor of erna).

  Gemeenteraden 2022

  24 januari 2022 19 september 2022
  21 februari 2022 20 september 2022 meerjarenplan (aansluitend op OCMW-raad)
  21 maart 2022 24 oktober 2022
  25 april 2022 21 november 2022
  23 mei 2022 12 december 202
  20 juni 2022 19 december 2022 feestzitting

   

  OCMW-raden 2022

  25 januari 2022 21 juni 2022
  22 februari 2022 20 september 2022 (aansluitend meerjarenplan)
  22 maart 2022 25 oktober 2022
  26 april 2022 22 november 2022
  24 mei 2022 13 december 2022

   

  Alle raden beginnen om 19.30 uur en hebben plaats in de raadszaal van het stadhuis, Centrumlaan 100 Ninove.

  Info: Huishoudelijk reglement GR en OCMW NinoveSamenstelling commissies2022 Data GR en OCMW.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons