• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  De meerderheid maakte het zichzelf moeilijk

  19 oktober 2020

  NINOVE – De virtuele gemeenteraad heeft maandag 19 oktober amper drie kwartier geduurd. Na een schorsing verliet de oppositie de zitting en was er geen meerderheid meer om verder te doen. Een vergetelheid lag aan de basis van die verrassende wending.

  De agenda was beperkt en gaf dus uitzicht op een korte vergadering. Nog voor deze echter goed bezig was, zat er al een haar in de boter.

  Ouderschapsverlof

  Annelies Van Den Neucker (Open VLD) had op 28 mei 2020 gevraagd om haar mandaat in de gemeenteraad te onderbreken wegens ouderschapsverlof bij de geboorte van haar kindje. In haar plaats kwam Bruno Van Der Haeghen (Open VLD), die op 16 september 2020 de eed aflegde als opvolger.

  In een e-mail van 15 oktober jongstleden meldde Annelies Van Den Neucker, dat haar ouderschapsverlof mocht worden stopgezet. Ze zou vanaf oktober 2020 terug haar mandaat als gemeenteraadslid opnemen.

  Haar verzoek kwam echter nadat de agenda van de gemeenteraad was afgesloten. En dus moest dit bij hoogdringendheid vóór alle punten ter sprake komen op de gemeenteraad van 19 oktober. Enkel bij een 2/3de meerderheid kon het op de agenda komen.

  Principe

  Het vervolg laat zich raden. Namens zijn fractie verklaarde Guy D’haeseleer (Forza) zich niet akkoord met deze gang van zaken.

  “Zij heeft al het voorzitterschap van een commissie waargenomen, nog voor dit punt hier op de gemeenteraad is behandeld. Dat getuigt van weinig respect, zowel ten aanzien van Bruno Van Der Haeghen als van de gemeenteraadsleden. We zijn eerder al coulant geweest, maar kunnen hiermee nu niet akkoord gaan en zullen dit voorstel niet steunen.”

  Gemeenteraadsvooorzitter Dirk Vanderpoorten (Open VLD) probeerde nog het tij te keren, maar volgens D’haeseleer was dit niet kosjer en dus tijd om een voorbeeld te stellen.

  Ook burgemeester Tania De Jonge (Open VLD), Annelies Van Den Neucker zelf, coalitiepartners Lieven Meert (Samen) en Veerle Cosyns (Samen) haalden argumenten aan: Bruno Van Der Haegen was op de hoogte dat het maar voor 1 maand zou zijn, het was een vergetelheid, weinig collegiaal, een show…

  “Het gaat hier om het principe”, aldus de Forza-kopman. “Ik ken jullie menselijkheid. Van in het begin van de legislatuur heb ik gezegd, dat we geen cadeaus zouden geven.”

  Minderheid

  Fractieleider Stijn Vander Elst (Open VLD) stelde een schorsing van de vergadering voor. Een reddingsboei, die de voorzitter ook in gedachten had en dus gretig aannam.

  Na meer dan een kwartier hervatte hij de zitting en legde hij het agendapunt ter stemming voor. 16 raadsleden stemden voor, 15 tegen en 1 onthield zich. Het agendapunt haalde niet de vereiste 2/3de meerderheid. Meteen telde de bestuurscoalitie maar 16 op 33 raadsleden.

  De 15-koppige Forza-fractie verliet daarop de virtuele zitting. Ook Karolien De Roose (N-VA) gaf aan dat ze niet de kastanjes uit het vuur wou halen: “Jullie hebben de regels niet nageleefd en zijn nonchalant geweest. Ik ben niet de redder in nood.”

  Lieven Meert vond het “schandalig, dat je in de grootste gezondheidscrisis ooit de stad niet laat besturen.”

  Maar dat zette geen zoden aan de dijk.

  “Ik stel vast dat we in de onmogelijkheid zijn om een gemeenteraad te houden”, concludeerde voorzitter Vanderpoorten flegmatiek. “Ik overleg om een nieuwe datum vast te leggen. Dan volstaat het aantal aanwezige raadsleden om de zitting te laten plaatsvinden.”

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons