• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  De saga van Lietersberg

  25 september 2020

  DENDERWINDEKE – De historie van het middenplein in de wijk Lietersberg laat zich lezen als een handleiding van wat kan misgaan: onderbezetting, gebrekkige/geen communicatie, versnippering van diensten en bevoegdheden, een inefficiënte structuur.

  Sanne Plancke (Forza Ninove) interpelleerde hierover tijdens de gemeenteraad van 17 september. “Op 7 juli stelde ik enkele schriftelijke vragen over het middenplein van Lietersberg in Denderwindeke. Het gras stond daar meer dan 1 m hoog, het onkruid tierde welig en het ongedierte vond er een nieuwe thuis.”

  Klachten

  De technische dienst verwees haar naar openbare werken. “Daar kwam ik te weten, dat het middenplein nog steeds eigendom is van Immo Danneels. Die firma beweerde aanvankelijk het tegendeel, maar uiteindelijk bleken het plein en de voetpaden nog niet opgeleverd. Dat resulteerde op 18 juli dan in een maaibeurt.”

  De dienst openbare werken had geen klachten daarover binnen gekregen. ”De technische dienst wel: op 4 juni, 18 juni en 7 juli. Hiermee is niets gedaan. Jullie vragen de bevolking om hun klachten binnen te sturen via het SIS-systeem, om daar vervolgens gewoon niets mee doen.”

  SIS

  En ze had nog verder gespit: “De eerste SIS-melding is 7 dagen na de aanvraag afgesloten als uitgevoerd. Men had in dit geval de mensen gewoon correct kunnen informeren en hen verwijzen naar Immo Danneels. Er moest toch ergens een belletje rinkelen, als je zoveel klachten op zo’n korte tijd krijgt. Iedereen was teleurgesteld, dat de mooie Lietersberg zo aan het verloederen was en men eigenlijk geen gehoor kreeg.”

  Niet goed

  “Dit is inderdaad niet goed verlopen”, bekende schepen van openbare werken Wouter Vande Winkel (Samen). “Daar is maar één verklaring voor: het personeelstekort op dat moment. Maar dat moet beter, dat wil ik zeker erkennen.”

  Het was in principe geen probleem van de stad. “Maar u heeft daar voor 100 % gelijk en voor ons is dat ook heel frustrerend. De omwonenden gaan er uiteraard van uit dat dit openbaar domein is en de verantwoordelijkheid van de stad. Maar we proberen het overdrachtsdossier door Immo Danneels zo snel mogelijk op de gemeenteraad te brengen. Het initiatief daartoe moet komen van de verkavelaar zelf. Maar zowel als buurtbewoners en stad moeten we daarin onze rol opnemen en regelmatig informeren naar de stand van zaken.”

  Onderbemand

  “Er was inderdaad een tekort op de technische dienst”, beaamde de verantwoordelijke schepen Marc Torrekens (Open VLD). “De verantwoordelijke is 2 ½ maand uit dienst geweest. We hebben in die periode eigenlijk met 3 langdurige zieken gezeten en draaiden op halve kracht. Ziekte kun je niet inplannen.”

  Diegene, die de mailbox beheert, was niet aanwezig. “Ik begrijp de frustratie bij de mensen, maar op dat ogenblik was er geen back up genoeg om alles op te vangen. Het was een moeilijke zomer op dat gebied. Het is geen excuus, maar je kunt maar roeien met de riemen die je hebt op dat ogenblik.”

  “Zoek dan een oplossing”, suggereerde Sanne Plancke, “zodat meerdere personen toegang hebben tot die mailbox. Als iemand uitvalt, is er dan altijd een back up”.

  Mexicaans leger

  “Dat is wel het probleem van de stad”, voegde haar partijgenoot Dany Goessens er aan toe. “Je biedt een SIS-meldingssysteem aan en het werkt niet. Volgens het politiereglement had de stad vlugger moeten optreden en nadien de rekening aan Immo Danneels opsturen.”

  Volgens burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) was dit al gebeurd. “Maar het blijft de verantwoordelijkheid van de firma, tot zolang dat middenplein niet is opgeleverd. Het is wel frustrerend als mensen geen antwoord krijgen op hun vraag.”

  Schepen Torrekens gaf nog mee dat hij werk zal maken van een efficiëntere structuur en er volk zal bijkomen bij de technische dienst.

  Hopelijk in de uitvoerende dienst. Het laatste waaraan de technische dienst behoefte heeft, is een Mexicaans leger.

  Zie ook: ‘Onderhoud openbaar domein blijft mank lopen’.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons