• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  De virtuele OCMW- en gemeenteraden: een evaluatie – De oppositie 1

  14 september 2020

  NINOVE – De virtuele OCMW- en gemeenteraden van april tot juni waren vooralsnog een unicum in de Ninoofse geschiedenis. Of ze meevielen lieten we over aan het oordeel van de betrokkenen. Vandaag komt Guy D’haeseleer (Forza Ninove) aan het woord

  We vroegen eind juli-begin augustus de fracties in de gemeenteraad om een eerste evaluatie, op basis van een korte sterkte/zwakte analyse.

  • Welke verbeterpunten zijn wenselijk/mogelijk?
  • Welke sterke punten wilt u zeker behouden?
  • Denkt u aan andere, nieuwe mogelijkheden?
  • Welke valkuilen wilt u vermijden?

  Eindeloos

  Guy D’haeseleer vond de kwaliteit van de streaming niet altijd voldoende om de gemeenteraad goed te kunnen volgen. “Ik ben er mij van bewust, dat dit technisch geen simpele opgave. Je bent afhankelijk van een hele reeks elementen in de keten.”

  En hij heeft nog een andere vaststelling. “Op een vraag van een oppositieraadslid antwoordden soms 4 tot 5 schepenen. Vroeger werd altijd 1 schepen aangeduid, die de vraagsteller antwoordde. Dat bracht meer gebalde discussies. Nu herhalen schepenen elkaar soms eindeloos, waardoor de essentie van het debat verdwijnt. De oppositie wordt gefnuikt in haar oppositierol. Het woord van de oppositie klinkt onvoldoende door.”

  De Kuip

  Op zijn vraag is een systeem ingevoerd zoals in de parlementen. “De voorzitter vraagt wie zich inschrijft voor een eerste en tweede ronde van het debat. Zo vermijd je dat raadsleden tussenkomen om tussen te komen zonder dat ze het dossier echt kennen en heeft men krachtigere debatten. Dit systeem zouden we ook moeten aanhouden in normale omstandigheden.”

  D’haeseleer is voorstander om de gemeenteraad te laten plaatsvinden in De Kuip. “Daar kan elk raadslid aanwezig zijn. Er is ruimte genoeg om op voldoende afstand van elkaar te zitten. Een gemeenteraad met elke raadslid aanwezig is veel aantrekkelijker voor het debat en de geïnteresseerde burgers.”

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons