• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Dirk Vanderpoorten: “Graag respect voor het personeel”

  21 september 2020

  NINOVE – Voor aanvang van de gemeenteraad op 17 september, deed gemeenteraadsvoorzitter Dirk Vanderpoorten (Open VLD) een opmerkelijke oproep.

  Hij zegde deze mededeling te doen op verzoek van en in overleg met de algemeen directeur Bart Baele.

  “Het management is gegriefd omdat tijdens de openbare zitting in een vorige vergadering dingen zijn verklaard ten aanzien van een personeelslid. Dit kan niet. Ik ben een grote voorstander van de ‘freedom of speech’. Maar ik vind het ook belangrijk, dat we respect hebben voor het stadspersoneel en respectvol met hen omgaan.”

  En dus verzocht hij alle aanwezige raadsleden om in een openbare zitting geen namen te noemen. “Ook geen omschrijving, zodat iedereen weet over wie het gaat. Op basis van artikel 28 paragraaf 1 zal ik dan moeten overgaan tot een geheime zitting.”

  Verantwoordelijkheid

  “Ik heb daarvoor alle begrip”, aldus Guy D’haeseleer (Forza Ninove). “Maar de schepenen verwijzen dikwijls zelf naar hun diensten. Een schepen moet de volle politieke verantwoordelijkheid van het beleid op zich nemen.”

  De voorzitter kon die visie onderschrijven. “De gemeenteraad gaat over de politieke verantwoordelijkheid van elk van ons. Als we tussenkomen, zijn de betrokken schepenen aan te spreken. Maar laat ons respect hebben voor het personeel van de stad. De verantwoordelijke moet zijn rol opnemen waar nodig.”

  De boodschap was aangekomen. Of toch niet? We hoorden de voorzitter toch af en toe ontstemd sissen tijdens de daaropvolgende raadszitting.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons