• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Discussie over de afvalbak voor restafval: tussen ‘stoemelings’ en ‘kinderachtig’

  15 mei 2020

  NINOVE – Het dossier over de invoering van een afvalbak voor restafval in 2021 is op de virtuele gemeenteraad van 23 april afgevoerd. Volgens Karolien De Roose (N-VA) had het stadsbestuur dit ‘stoemelings’ willen laten goedkeuren. Milieuschepen Wouter Vande Winkel (Samen) noemt haar bewering een kinderachtige reactie.

  De Intercommunale Land van Aalst (ILvA) wil vanaf 2021 de gele restafvalzakken vervangen door een afvalbak. Via een ingebouwde chip betaal je dan per kilogram restafval; het zogenoemde Diftar-systeem. Dat zou ook voor Ninove gelden. Maar tijdens de voorbereidende commissie en de gemeenteraad van november vorig jaar bleken zowel de meerderheid als de oppositie veel vragen en bezwaren te hebben.

  Stoemelings

  Karolien De Roose: “Ook de bevoegde schepen van leefmilieu Wouter Vande Winkel was toen heel kritisch over het punt, dat hij zélf op de agenda had geplaatst. Andere leden van de meerderheid hadden terecht eveneens heel wat vragen. Schepen Veerle Cosyns stelde ronduit dat het voorstel van haar collega een ondoordachte beslissing was. Er was eensgezindheid in de gemeenteraad om met deze bekommernissen rekening te houden.”

  Uiteindelijk is het punt toen van de agenda gehaald om te overleggen met ILvA. “Groot was onze verbazing toen het punt op de gemeenteraad van 23 april opnieuw was geagendeerd zonder enige wijziging of aanpassing. In het dossier was bovendien niets terug te vinden over de resultaten van het overleg met ILvA.”

  Toen De Roose informeerde naar het resultaat van dit overleg en de verslagen hieromtrent “werd zenuwachtig naar elkaar gekeken binnen de meerderheid. De bedoeling om dit ‘stoemelings’ in volle corona-crisis door de gemeenteraad te jagen was jammerlijk mislukt. Het punt is dan opnieuw uit de agenda van de gemeenteraad gehaald.”

  Volgens het N-VA-raadslid was belangrijke info in verband met het dossier achtergehouden voor de gemeenteraadsleden. “Voor partijen, die de mond vol hebben van burgerparticipatie en openheid, is dit een heel pijnlijke vertoning.”

  Kinderachtig

  “Een ronduit kinderachtige reactie”, vindt schepen Wouter Vande Winkel. “Het klopt dat door een communicatiefout tussen de diensten financiën en leefmilieu in het hart van de corona-crisis onvoldoende documenten aan het dossier waren toegevoegd voor de gemeenteraad van 23 april. Dat is op de commissie erkend. Het punt is uitgesteld om het dossier in zijn volledigheid aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen.”

  Volgens de schepen blijkt daaruit, dat het bestuur zeker de nodige inspanningen heeft geleverd om de overgang naar het gewichtsgebonden Diftar te corrigeren zoals gevraagd door de gemeenteraad van november. “De gesprekken met ILvA lopen nog, dus daarover kunnen we geen uitsluitsel geven. De vraag naar automatische domiciliëring via kleinere bedragen is gesteld, net als de vraag om eerst een kosteloze herinnering te sturen vooraleer de dienstverlening aan een wanbetaler te staken. Het stadsbestuur wil ook een goede wisselwerking met ILvA om te kunnen ingrijpen bij inwoners met betalingsproblemen.”

  De schepen zegt uit te kijken “naar de houding van de andere besturen binnen ILvA, zeker de besturen waarin ook de N-VA is vertegenwoordigd, in het bijzonder Aalst als grootste partner in ILvA. Ik hoop oprecht dat mevrouw De Roose contact opneemt met haar collega’s om hen te overtuigen Ninove te volgen in deze punten.”

  Dit dossier komt tijdens de volgende gemeenteraad wellicht nog uitgebreid aan bod, inclusief de andere vragen van de N-VA en de antwoorden daarop van de schepen.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons