• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Extra zuurstof voor het Ninoofs verenigingsleven

  26 september 2020

  NINOVE – De gemeenteraad ging op 17 september unaniem akkoord met de verdeling van € 460.683,79. Het Vlaams Noodfonds kende Ninove dit bedrag eind juni toe. Het moet het lokaal verenigingsleden een extra steun bieden.

  Burgemeester Tania De Jonge: “Tot nu toe hebben wij vooral ingezet op de steun aan bedrijven en de sociaal zwakkeren. Maar ook de verenigingen in de vrije tijdssector zijn zwaar getroffen. Een lokale enquête levert € 2.125.000 op aan gederfde inkomsten en extra kosten. Het was dan ook een uitdaging om een evenwichtige en rechtlijnige verdeling uit te werken.”

  Subsidie

  Een groot deel gaat naar de Ninoofse sport-, jeugd-, senioren-, vrijetijds- en cultuurverenigingen. Deze ontvangen in 2020 gezamenlijk een extra subsidie van € 171.902. In 2021 komt daar nog eens € 85.951 bij , bovenop de normale jaarlijkse gemeentelijke subsidies.

  Cultuurschepen Henri Evenepoel (Open VLD): “Deze erkende verenigingen krijgen dit jaar een dubbele subsidie en volgend jaar de helft extra subsidie. Ook de niet-erkende verenigingen kunnen een aanvraag indienen voor een gelijkaardige subsidie. Kunstverenigingen zoals de harmonieën konden dit jaar op geen provinciale subsidies meer rekenen. Zij krijgen een volledige compensatie. Een aantal vzw’s, die een feestzaal uitbaten, ontvangen een premie van € 4.000. Dit is naar analogie met de hinderpremie, die de horeca-uitbaters tijdens de lockdown ontvingen.”

  Carnaval

  Een andere deel van het noodfonds gaat naar de Ninoofse carnavalverenigingen. Dit jaar gaat het om €42.048 extra uit het noodfonds

  Evenementenschepen Marc Torrekens (Open VLD): “Dit bedrag is in feite gelijk aan de prijzenpot van de carnavalseditie 2020. Elke carnavalsvereniging zal nog eens haar prijzengeld van de afgelopen zondagstoet ontvangen. Doordat de carnavalsstoet volgend jaar niet uitrijdt, kunnen we de voorziene prijzenpot 2021 verschuiven. De prijzenpot van 2022 zal dus verdubbelen. Dit moet de deelnemende groepen motiveren om in 2022 hun beste beentje voor te zetten.”

  Wifi

  Met het fonds zullen ook extra investeringen gebeuren, die vooral ten goede komen aan de verenigingen.

  Patrimoniumschepen Joost Arents (Onafh.): “Wij reserveren € 15.000 om in alle buurthuizen Wifi te installeren. Ook zullen wij een tweede podiumwagen aankopen, geraamd op € 60.000. De nood hiertoe is gebleken uit een bevraging.”

  Na deze subsidieregen, blijft nog ongeveer € 55.000 over. Daarmee wil de stad nieuwe eenmalige initiatieven ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om alternatieve carnavalsactiviteiten, sociaal-artistieke projecten, dorps- of wijkfeesten.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons