• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

Forza Ninove opent weldra Vlaams Huis

21 maart 2021

NINOVE – Nu staat nog ’t Biervat op het café in de Pamelstraat 12. Maar zodra de horeca mag heropenen, zal hier het Vlaams Huis zijn gevestigd. “Het zal een ontmoetingsplaats zijn voor alle Vlaamsgezinde Ninovieters”, aldus Forza-fractieleider en volksvertegenwoordiger Guy D’haeseleer.

De herinrichting in het café is nog volop aan de gang, maar binnenkort vervangt het logo ‘Vlaams Huis’ het oude uithangbord van ’t Biervat. Daar waar de meeste partijlokalen zijn gestopt of verkocht, gaat Forza Ninove tegen deze tendens in.

Volks en Vlaams

“Er was echt vraag naar een ontmoetingsplaats in Ninove voor Vlaamse gelijkgezinden. Ik zie dat nu ook aan de vele positieve reacties op de aankondiging van het Vlaams Huis. Iedereen zal er welkom zijn; het is en blijft een volkscafé. Maar natuurlijk zal het Vlaams karakter ervan meteen opvallen als je binnenkomt.”

“Een volkscafé in deze volkswijk mag niet verdwijnen”

Het secretariaat van Forza Ninove zal er ook een plaats hebben. “En we voorzien twee vergaderzaaltjes. Verder zullen wij er zitdagen houden als een onderdeel van ons dienstbetoon. Het moet zo laagdrempelig mogelijk blijven, helemaal niet elitair.”

Ninoofse Leeuw

Tegelijk met het Vlaams Huis lanceert Forza Ninove de ‘Ninoofse Leeuw’. Het is een blond bier van 6,5 %.

“We hopen het te kunnen voorstellen op 1 mei, als de horeca terug open mag en het Vlaams huis zijn klanten kan ontvangen.”

MLI

Het Vlaams Huis komt in de Pamelstraat 12, waar voorheen café ’t Biervat was gevestigd.

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.