• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

Forza Ninove wil onderzoek naar eigendomsfraude in sociale woningen

25 maart 2021

NINOVE – Bij monde van volksvertegenwoordiger en senator Guy D’haeseleer zal de partij op de gemeenteraad van 29 maart voorstellen om een onderzoeksbureau in te schakelen. Dat moet eigendomsfraude opsporen van bewoners van sociale woningen, die eigendom in het buitenland bezitten.

Volgens Forza Ninove plegen “vreemdelingen massaal eigendomsfraude”. De partij baseert zich op het rapport ‘Belgische Marokkanen: een stap verder’. Dat is gestoeld op onderzoek van de universiteit van Rabat en uitgegeven door de Koning Boudewijnstichting.

Liefst 60 % van de Marokkanen, die in België wonen, zou een eigendom in Marokko bezitten. Dat is veel meer dan er een eigendom hebben in België. In een eerder rapport van de Koning Boudewijnstichting stond: ‘We willen er ook op wijzen, dat 66 % van de personen, die onroerend goed bezitten in Marokko, huurder zijn in België. Het overige percentage is eigenaar (Belgische Marokkanen. Een dubbele identiteit in ontwikkeling, p. 66).”

Hoeveel van die Marokkaanse huurders een Vlaamse sociale woning huren, staat niet in het rapport. “Maar allicht gaat het om een substantieel aantal”, suggereert Guy D’haeseleer. “Verder onderzoek daarnaar werd achteraf – allicht om politiek correcte redenen – niet verricht.”

Eigendom

Landen als Turkije, Marokko en Tunesië weigeren kadastrale gegevens uit te wisselen met België. “Onze administraties zouden onmiddellijk kunnen zien wie bewust informatie achterhoudt in verband met zijn eigendommen in het buitenland. Onderdanen van landen, die geen informatie willen delen over het bezit van onroerend goed, zouden zich niet langer kunnen inschrijven op de wachtlijst en ook geen sociale woning meer toegewezen krijgen.”

Voor de partij kan op die manier een einde komen aan “de discriminatie tussen Vlamingen, die in eigen land terecht rigoureus gecontroleerd worden op onroerend eigendomsbezit, en allochtonen, die in hun herkomstland door gebrek aan controle straffeloos een onroerende eigendom kunnen hebben. Ninovieters, die reeds geruime tijd in de stad wonen en dus een jarenlange lokale binding hebben, moeten bovendien voorrang krijgen. Op die manier kan men de instroom van vreemdelingen in onze sociale woningen een halt toeroepen.”

Onderzoeksbureau

Guy D’haeseleer wil, dat Ninove Welzijn een beroep doet op 1 van de 5 onderzoeksbureaus, die de Vlaamse Regering aanstelde om deze fraude op te sporen en te beteugelen. “Wie betrapt wordt op eigendomsfraude moet onmiddellijk zijn sociale woning verlaten en verliest het recht om zich nog in te schrijven op een wachtlijst. Bovendien moeten deze fraudeurs de  sociale kortingen, die ze al die jaren hebben genoten, terugbetalen aan de sociale huisvestingsmaatschappij.”

Forza Ninove zal bij monde van Guy D’haeseleer dit voorstel ter stemming voorleggen op de gemeenteraad van 29 maart 2021.

Ninove Welzijn

“Of kandidaat-huurders een eigendom hebben in België kan eenvoudig worden opgezocht in het kadaster”, aldus Lieven Meert (Samen), voorzitter van Ninove Welzijn. “De huisvestingsmaatschappijen doen dat ook. Voor eigendommen in het buitenland is dat uiteraard niet mogelijk. Bij vermoedens, dat iemand een eigendom in een bepaald land bezit, contacteert Ninove Welzijn de ambassade. Deze probeert te achterhalen of dit vermoeden klopt. En dit werkt, want in het verleden zijn al enkele van zulke eigendommen aan het licht gekomen. Hoe andere huisvestingsmaatschappijen, die ook actief zijn in Ninove, dit aanpakken weten we niet.”

Ninove Welzijn kan sinds kort ook onderzoeksbureaus inschakelen. “We krijgen hierover volgende week de krijtlijnen toegelicht van de Vlaamse overheid.”

MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.