• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Forza Ninove wil sociale binding als voorrangsregeling voor sociale woningen

  01 december 2020
  De nieuwe sociale woningen in Berkenhof.

  NINOVE – Ninovieters, die hier minstens de helft van hun leven wonen, moeten voorrang krijgen bij de toewijzing van sociale woningen. Guy D’haeseleer (Forza Ninove) zal een voorstel in die zin voordragen op de gemeenteraad van december.

  “Steeds meer vreemdelingen nemen hun intrek in de Ninoofse sociale woningen”, aldus de fractieleider van Forza-Ninove. “We merken steeds vaker, dat Ninovieters die niet op de private huurmarkt terechtkunnen, steeds langer moeten wachten op een sociale woning.  De wachtlijsten zijn veel te lang.”

  Ninovieters

  En dus wil Forza voorrang geven aan Ninovieters, die minimum de helft van hun leven in Ninove wonen.

  “Wij willen de toestroom van vreemdelingen in de Ninoofse sociale woningen stoppen en voorrang geven aan inwoners, die minimum 50 % van hun leven in de stad wonen. Hoe langer je in Ninove gewoond hebt, hoe vlugger je een sociale woning zal toegewezen krijgen. We zijn het in eerste instantie aan deze Ninovieters verplicht om een oplossing te bieden voor hun probleem om een betaalbare woning te vinden. Zij betalen tenslotte al vele jaren belastingen in onze stad.”

  Getto’s

  Volgens D’haeseleer evolueren steeds meer sociale woonwijken tot vreemdelingengetto’s, waar steeds minder Nederlands wordt gepraat.

  “Via de invoering van strengere regels voor sociale binding kan men dit proces tegengaan. We zullen op de volgende gemeenteraad een voorstel indienen om het toewijzingsreglement te veranderen. Een dergelijk reglement kan de wachttijd voor een sociale woning voor de Ninovieters verkorten en de instroom van vreemdelingen tegengaan.”

  Principe

  “Met het principe om inwoners van Ninove voorrang te geven, zijn we het eens”, aldus Lieven Meert (Samen), voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn. “Dat is nu al het geval. Je moet 3 van de laatste 6 jaar in Ninove wonen. Een uitbreiding van dat aantal jaren kan voor ons zeker. Dat is ook zo afgesproken in het coalitieakkoord. Over het aantal jaren, daarover kun je van gedachten wisselen.”

  Criteria

  Schepen van sociale zaken Veerle Cosyns (Samen) is al een tijd bezig met het uitwerken van een nieuw toewijzingsreglement.

  “Het belangrijkste criterium voor toewijzing van een sociale woning is het aantal kamers. Dat moet je verplicht nakomen. Onze huurwoningen zijn sterk verouderd, met meerdere kamers. Grote gezinnen kunnen we daardoor sneller een woning toewijzen, wat een bepaalde perceptie in de hand werkt. We hebben vooral een tekort aan kleinere eenheden voor alleenstaanden en kleine gezinnen.”

  Een nieuw reglement invoeren lijkt eenvoudig. “Maar je moet als bestuur met alle gevolgen rekening houden. Bijvoorbeeld hoe je de private woningmarkt kunt betrekken. De leegstandpanden zijn momenteel een groter probleem; die moeten we zo snel mogelijk kunnen inzetten. Maar ik wil nu geen grote uitspraken doen, zonder dit af te toetsen en alle gevolgen in kaart te brengen.”

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons