Gemeenteraden vanaf oktober op een maandag

  28 mei 2020

  NINOVE – Alle fracties keurden donderdag 28 mei het agendapunt goed om vanaf oktober 2020 de gemeenteraden te laten plaatsvinden op een maandag in plaats van op een donderdag, zoals dat ruim 43 jaar het geval was.

  Die wijziging kwam er op verzoek van burgemeester Tania De Jonge. Alle fractieleiders hebben dit voorstel gesteund.

  De aanleiding is het feit dat Ninove sinds kort over drie parlementsleden beschikt: Guy D’haeseleer (Vl. Belang) en Ilse Malfroot (Vl. Belang) in het Vlaams parlement (sinds 18 juni 2019) en Tania De Jonge(Open VLD) in de kamer van volksvertegenwoordigers (sinds 17 maart 2020). Alle drie moeten zij voor hun parlementaire werkzaamheden heel regelmatig in Brussel zijn op dinsdag, woensdag en donderdag.

  “Op zich is dit toch wel een bijzonder feit”, stelt de voorzitter van de gemeenteraad Dirk Vanderpoorten (Open VLD): “Sinds de fusies van gemeenten in 1977, zijn de gemeenteraden in Ninove steevast georganiseerd op een donderdag. Vóór de fusie was dit in Ninove op een vrijdag. Maar op vrijdag 15 februari 1977 is bij de goedkeuring van het nieuwe huishoudelijk reglement beslist om voortaan de gemeenteraden in Groot Ninove op een donderdag te houden. Op 19 oktober 2020, na ruim 43 jaar, zal deze lange traditie zijn omgebogen naar een maandag.”

   De voorbereidende commissies verhuizen naar de week voordien op woensdag en donderdag.

  De vergaderingen van de gemeenteraad hebben gedurende de tweede helft van het dienstjaar 2020 plaats op de navolgende data met als aanvangsuur 19.30 uur:
  – 16 september 2020 (aansluitend op OCMW-raad – wijziging meerjarenplan),
  – 17 september 2020,
  – 19 oktober 2020,
  – 23 november 2020,
  – 14 december 2020,
  – 21 december 2020 (feestzitting).

  De vergaderingen van de OCMW-raad hebben plaats op de volgende data en aanvangsuur 19.30 uur vastgesteld:
  – 16 september 2020 (aansluitend op gemeenteraad – wijziging meerjarenplan),
  – 20 oktober 2020,
  – 24 november 2020,
  – 15 december 2020.

  Deze planning is onder voorbehoud, dat de agenda van de OCMW-raad voldoende punten omvat om een afzonderlijke raad te houden op een aparte dag. Indien dit niet het geval is, heeft de OCMW-raad aansluitend en op dezelfde dag als de gemeenteraad georganiseerd. Dit kan zowel voor als na de gemeenteraad zijn.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons