• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Gesloten maar niet vergeten

  22 februari 2021

  NINOVE – De Partij Van De Arbeid (PVDA) hield zondag 21 februari een droge kroegentocht om de horeca een hart onder de riem te steken. Ze busten vlugschriften met hun voorstellen ten bate van de horeca.

  De PVDA pleit voor een herstelplan, zodat café- en restauranthouders tijdens deze crisis het hoofd boven water kunnen houden.

  Plan

  Dat plan voorziet onder andere in een verlengd moratorium op faillissementen, de kwijtschelding van kosten aan Sabam tijdens de sluiting, een nultolerantie tegenover verzekeraars om bedrijfsschade niet te moeten uitbetalen.

  De banken moeten onvoorwaardelijk uitstel van betaling verlenen; in 2008 zijn zij met miljarden belastinggeld overeind gehouden.

  Verder wenst de partij de steunmaatregelen op te trekken voor de kleine zelfstandigen. Eveneens belangrijk: de administratieve regels en lasten moeten verminderen.

  De financiering van dit alles moet gebeuren door het coronasteunfonds voor zelfstandigen en KMO’s. Het gaat volgens de PVDA om een taks op de superwinsten van de grote bedrijven, die van de coronacrisis hebben geprofiteerd om hun winsten op te drijven.

  Info: reddingsplan zelfstandigen.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons