• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Gezamenlijke motie waarborgt meer duidelijkheid voor jobstudenten aan stad en OCMW

  16 juli 2019

  NINOVE – De meeste jobstudenten zijn inmiddels aan de slag bij de stadsdiensten en het OCMW. Maar het had heel wat voeten in de aarde voor zij wisten of ze een vakantiecontract kregen. De oppositie schoot met scherp naar de verantwoordelijke schepen. En ook tijdens de gemeenteraad van 20 juni kwam ze daar nog op terug, gesecondeerd door een lid van de meerderheid.

  Uiteraard liet de oppositie geen spaander heel van de manier waarop de jobstudenten zeer laattijdig een contract kregen van de stad en het OCMW. Die discussie was voorafgaand aan de gemeenteraad al gevoerd, maar kreeg nog een appendix op 20 juni.

  Zelfs Alain Triest (Open VLD) interpelleerde personeelsschepen Joost Arents (Onafh.), lid van zijn eigen meerderheid. Al bleken zijn intenties positief en formuleerde hij een voorstel. “In december-januari moet de stad bekendmaken dat jobstudenten kunnen kandideren. In februari moeten sollicitatiegesprekken plaatsvinden en eind april moet dit zijn afgerond met aanstelling en contract.”

  Ook Guy D’haeseleer (Forza Ninove) formuleerde een voorstel in die zin, na uiteraard de personeelsschepen uitgebreid te hebben gekapitteld. “Ik treed Alain Triest bij: we moeten nu de deadline vastleggen. Ten laatste eind april moeten die mensen schriftelijk en officieel in kennis zijn gesteld.”

  Uiteindelijk kwam het tot een gemeenschappelijke motie en unaniem aanvaarde motie. Kandidaten zullen schriftelijk en officieel in kennis worden gesteld of ze al of niet zijn geselecteerd. Voor de jobs in de maanden juli en augustus is de uiterste datum 25 april. Voor de maand september is 15 juli de ultieme datum om ze te verwittigen.

  De motie is unaniem aanvaard, waarna een aanpassing van het reglement zal gebeuren.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons