Guy D’haeseleer (Vlaams Belang): “Geen Nederlands, geen sociale woning.”

  16 april 2022

  REGIO – Vlaams volksvertegenwoordiger Guy D’haeseleer stelt vast, dat de sociale woonactoren in Ninove en de buurgemeenten de afgelopen jaren de taalkennisvereiste onvoldoende hebben opgevolgd.

  Sociale huurders moeten sinds 1 november 2017 na 1 jaar voldoen aan een taalkennisvereiste A1 van het Nederlands, binnenkort verhoogd naar A2.

  In 2021 is een toezichthouder van het Agentschap Wonen Vlaanderen aangewezen om een ‘Controleproject Taalkennisvereiste’ uit te voeren in opdracht van minister van Wonen Mattias Diependaele (N-VA).

  Guy D’haeseleer: “Ik stelde reeds jaren vast, dat er amper ingebrekestellingen waren en boetes werden uitgeschreven. In 2019 ging het om 38 ingebrekestellingen en 12 boetes; in 2020 waren dat respectievelijk 62 en 7. Deze zijn uitgeschreven door amper 11 sociale woonactoren van de meer dan 120, die in Vlaanderen actief zijn.”

  Controle

  Op 1 december 2021 was het eindverslag van dit controleproject klaar. Na een bijkomende parlementaire vraag van Guy D’haeseleer bleken de 5 sociale woonactoren, actief in Ninove en de omliggende gemeenten, de verplichte taalkennisvereiste onvoldoende op te volgen.

  “Bij Ninove Welzijn, Dewaco, SHM Denderstreek, SVK Zuid-Oost-Vlaanderen en SHM Vlaamse Ardennen was geen (conforme) opvolgingslijst aanwezig. De woonactoren dienden de eerste dossiers pas in na de controle door de toezichthouder. Ninove Welzijn, Dewaco en SVK Zuid-Oost-Vlaanderen bezorgden in 2021 respectievelijk 5, 9 en 5 dossiers aan de afdeling Toezicht. SHM Denderstreek en SHM Vlaamse Ardennen dienden pas in 2022 voor het eerst 15 en 2 dossiers in. Behalve SHM Denderstreek beschikken deze woonactoren nochtans over een lijst van sociale huurders, die bij de toewijzing van hun sociale woning niet aan de nodige taalkennisvereiste voldeden.”

  Ninove Welzijn, Dewaco en SVK Zuid-Oost-Vlaanderen beschikken wel over een ‘procedure taalkennisvereiste’.

  “Enkel SVK Zuid-Oost-Vlaanderen en SHM Vlaamse Ardennen vermeldden bij inschrijving de taalkennisvereiste volledig en correct. Zowel Dewaco, Ninove Welzijn, SHM Vlaamse Ardennen als SHM Denderstreek vermeldden op het inschrijvingsbewijs van de kandidaat-huurders, die nog niet voldeden bij inschrijving, onvoldoende de contactgegevens van organisaties, belast met integratie- en inburgeringsbeleid.”

  Procedure

  Het onderzoek was dus volgens D’haeseleer duidelijk nodig en heeft inmiddels wel positieve gevolgen gehad.

  “Ondertussen zijn de 5 sociale woonactoren in orde met de procedures. De controles vanuit de afdeling Toezicht op de procedures en de controles vanuit de sociale woonactoren op de taalkennisvereiste moeten nog verder worden opgevoerd. Ook de lokale overheden mogen hier niet blind voor zijn. Ze moeten de sociale woonactoren, actief op hun grondgebied, aansporen om die controles uit te voeren. Nederlands spreken en begrijpen, is toch het minimum, dat we van sociale huurders mogen verwachten?”

  Het Vlaams Belang blijft echter fundamenteel voorstander om de taalkennisvereiste te testen vooraleer de huurder zijn intrek neemt in een sociale woning.

  “Voor ons blijft het principe overeind: Geen Nederlands = geen sociale woning!”

  Info: ‘Controleproject Taalkennisvereiste 2021.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons