Hoe veilig waren de Ninoofse speelstraten?

  23 september 2022

  NINOVE – Het antwoord op de vraag in de titel is voor Dany Goessens (Forza Ninove) alvast negatief. Dat bleek uit zijn interpellatie hierover tijdens de gemeenteraad van 19 september.

  Tijdens de zomervakantie waren 9 straten tussen 9 uur en 20 uur ingericht als speelstraten:
  – de Wildendries in Aspelare,
  – de Lietersberg in Denderwindeke,
  – Klein Brabant, Hemelrijk en de Valleistraat in Meerbeke,
  – de Reaalstraat en de Scheidestraat in Nederhasselt,
  – de Ganzenweide en de Tulpenlaan in Ninove.

  Volgens Goessens is een loopje genomen met de geldende regels. Dit kon een gevaar opleveren voor de spelende kinderen in deze ingerichte speelstraten.

  Verkeerd

  “De uurregeling is niet gerespecteerd en de aanduidingen op de hekkens waren niet correct. Een bord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ geeft zowat aan iedereen vrije toegang tot die straat. Een speelstraat is echter maar toegankelijk voor de bewoners, fietsers en prioritaire voertuigen. In een speelstraat laat je geen ander verkeer toe. De jeugddienst heeft dat verkeerd aangepakt.”

  En dus wou hij onder andere weten, wie controle uitoefent op het plaatsen van de juiste borden en wie verantwoordelijk is voor het plaatsen en wegnemen van de hekkens in die straten.

  Controle

  “De jeugddienst coördineert deze dossiers”, antwoordde burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) als verantwoordelijke voor de jeugd. “Maar het is wel belangrijk, dat de correcte borden er staan, zeker voor de gevolgen bij een eventueel ongeval. De dienst mobiliteit geeft een advies over de borden, maar controleert dat niet, net zo min als de politie. Het zijn dus de jeugddienst en de technische dienst, die hierin de verantwoordelijkheid nemen, terwijl ze op dat vlak de minste ervaring hebben. Ter plaatse zet een verantwoordelijke van de speelstraat de borden en neemt ze ook weg. We zullen dit grondig evalueren; volgend jaar moet dit correct gebeuren.”

  Te soepel

  Schepen voor mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen) pleitte voor een pragmatische aanpak. “Als er een probleem is, lossen we dit op. Speelstraten zijn geen grote doorgangsstraten en in de praktijk functioneert dit systeem wel.”

  “Voor de honderdste keer de verkeerde borden”, fulmineerde Michel Casteur (Open VLD). Hij had even voordien geweigerd om agendapunten van mobiliteit goed te keuren wegens dat blijvende probleem. “Duid dan iemand aan, die kennis van zaken heeft. Als er een ongeluk gebeurt, zal de veroorzaker zelfs geen schuld treffen. Jullie gaan hier veel te gemakkelijk en te soepel mee om.”

  Dat speelstraten een meerwaarde zijn, zoals Jordy De Dobbeleer (Samen) beweerde, daar kon Dany Goessens inkomen.

  “Maar ik wil wel, dat onze kinderen er veilig spelen; daar gaat het over. Misschien moet de politie minder flitsen en wat meer rondrijden, er is amper handhaving op dat vlak. De jeugddienst is niet beslagen om dat te doen.”

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons