• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  OCMW wil af van eigen sociale appartementen

  04 juni 2020

  NINOVE – Een inspectieverslag bracht de zwakke administratieve opvolging van de eigen sociale appartementen in het gebouw De Cooman aan het licht. “Een vernietigend rapport”, aldus de Forza-oppositie. Aanpassingen zullen volgen waar nodig, volgens schepen Veerle Cosyns (Samen). Allen waren het er op de raad van 28 mei wel over eens dat het OCMW de 18 sociale woongelegenheden best doorgeeft aan een sociale huisvestingsmaatschappij.

  Het OCMW verhuurt sinds 2003 18 sociale appartementen. Op 13 januari 2020 vond een inspectie plaats in verband met de sociale huurreglementering. Het OCMW kreeg het verslag daarvan op 5 maart. Daaruit bleek dat verschillende zaken niet meer conform zijn. “We zullen die tekortkomingen aanpassen waar nodig”, aldus schepen Cosyns. Volgens haar waren de opmerkingen typisch voor de beperkte middelen, waarmee OCMW’s in gelijkaardige omstandigheden de opvolging moeten doen.

  “Dat zijn grote tekortkomingen”, vond Rudy Corijn (Forza Ninove). Hij gaf als voorbeeld de verklaring op eer dat de huurders geen eigendom bezitten, ook niet in het buitenland. “Controleer daarop met terugwerkende kracht en doe de overtreders de sociale flats verlaten.”
  De huurovereenkomsten dateren nog van 2009. Er waren bovendien geen digitale of papieren dossiers om de volgorde van toewijzing te respecteren. Zijn conclusie: “Jullie hebben er een boeltje van gemaakt.”

  Ninove Welzijn

  “Een relict uit het verleden”, was de mening van Lieven Meert (Samen). In een voorgaande coalitie was hij OCMW-voorzitter en nu is hij voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn. “Het OCMW is niet bij machte om die 18 appartementen zelf goed te beheren. De overdracht aan een sociale huisvestingsmaatschappij zou een structurele oplossing zijn en Ninove Welzijn is zeker geïnteresseerd.”

  Dat er elders gelijkaardige problemen bestaan, was voor Guy D’haeseleer (Forza Ninove) geen argument. “Dit rapport is vernietigend want er waren geen dossiers en dus waren ze niet controleerbaar. Een huizenhoog probleem. Geef die appartementen door aan Ninove Welzijn, maar wel op basis van een lange termijnvisie. Tegen 2024 komt er toch een fusie en dus kunnen wij ons best wapenen.”

  Na de afgesprongen fusie in 2018 met Volkswelzijn (Dendermonde) dringt een debat over de fusie en de toekomst van Ninove Welzijn zich volgens hem op. Dat vond ook Lieven Meert. “Dat kan best in het najaar op de gemeenteraad aan bod komen.”

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons