• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Onderhoud openbaar domein blijft mank lopen

  25 september 2020
  Een rustig bankje in het groen.

  NINOVE – Geen ergernis, die je zo vaak hoort en leest, als deze over het onderhoud van het openbaar domein. Of eigenlijk het gebrek daaraan. Tijdens haar septemberverklaring beloofde burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) alvast meer middelen.

  De ontoereikende onkruidbestrijding is een oud zeer.

  Vorig jaar bleek een contract met een externe onderhoudsfirma laattijdig te zijn hernieuwd. Dit jaar speelde de corona-crisis de groenaannemer aanvankelijk parten bij de inzet van mensen en materieel.

  Schepen Marc Torrekens (Open VLD) verklaarde ons op 21 juli. “Onze ploegen zijn dan ingesprongen omdat doorgroeiende heesters verkeersborden verborgen of de parkeerplaatsen een stuk verkleinden. Inmiddels verloopt het onderhoud vlotter.”

  Verantwoordelijkheid

  Dat laatste bleek eerder wens dan werkelijkheid, moest de burgemeester toegeven tijdens haar septemberverklaring op 16 september.

  “De zorg voor het openbaar domein verliep dit jaar niet zoals het hoort. We hebben hierin een politieke verantwoordelijkheid en dit moet beter in de toekomst. We moeten dan ook werk maken van een aangepast plan voor de onkruidbestrijding en de netheid van het openbaar domein.”

  Een diepgaande studie is volgens haar nodig om deze prangende problematiek het hoofd te bieden.

  Materiaal

  Ze stelde alvast de aankoop van bijkomend materiaal in het vooruitzicht: 5 aangepaste bosmaaiers, 2 hydraulische hand geduwde onkruidborstels, een schrobzuigmachine (goedgekeurd op gemeenteraad van 17/09) en zowel voor de groendienst als de dienst begraafplaatsen bijkomend een frontzitmaaier.

  Daarnaast zal de stad het oude wagenpark systematisch verduurzamen door de vervanging van 5 lichte vrachtwagens en 1 vrachtwagen met containersysteem.

  Maar blijkbaar is de problematiek ruimer dan een materiaalprobleem, zoals bleek uit een interpellatie van Sanne Plancke (Forza Ninove) op de gemeenteraadszitting de dag nadien.

  Zie het artikel ‘De saga van Lietersberg’.

  MLI

  Enkele dagen, nadat de foto van de overgroeide rustbank op het Paardeveld in Appelterre-Eichem op sociale media was verschenen, werd de omgeving van de bank nestjes opgeruimd.

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons