• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Onderzoek mogelijk naar buitenlandse eigendommen sociale huurders

  22 april 2021

  NINOVE – De sociale huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn zal buitenlandse eigendommen van sociale huurders laten opsporen. Daarmee trekt ze de lijn door van de gemeenteraad, die het principe ervan eerder had aanvaard.

  Huurders van een sociale woning mogen niet tegelijkertijd een eigen woning bezitten. Binnen België verloopt die controle zonder problemen. Voor woningen in het buitenland, is dit niet evident. Sociale huurfraude is daarvan het gevolg.

  De Vlaamse Regering voorziet op voorstel van minister Matthias Diependaele (N-VA) € 5 miljoen om sociale huisvestingsmaatschappijen te ondersteunen bij het opstarten van dergelijke fraudeonderzoeken.

  Voorstel

  Guy D’haeseleer (Forza Ninove) haakte hierop in tijdens de gemeenteraad van 29 maart.

  “Zoals men weet, wordt op grote schaal eigensomfraude gepleegd binnen de sector van de sociale woningen. Ik vraag, dat de vertegenwoordigers van het stadsbestuur er binnen de Raad van Bestuur van Ninove Welzijn op aandringen een procedure uit te werken om meldingen van vermoedelijke eigendomsfraude op een gestructureerde manier op te volgen. Indien nodig doen ze een beroep op de onderzoeksbureaus, die de Vlaams regering heeft aangewezen.”

  Tijdens het daaropvolgend debat, bleken alle partijen het eens met het principe van een fraudeonderzoek. Al was die bereidheid bij sommigen al wat minder groot, dan bij anderen. De meerderheid wou toch nog even wachten op bijkomende informatie, die de sociale huisvestingsmaatschappijen daarover zouden ontvangen.

  Gemeenteraadsvoorzitter ontmijnde de discussie door bij het voorstel van D’haeseleer tussen te voegen, dat dit zou gebeuren “na de infosessie van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen”. Dat voorstel kreeg 32 ja-stemmen en 1 onthouding.

  Ninove Welzijn

  Inmiddels is die infosessie achter de rug.

  “De raad van bestuur heeft op 20 april beslist om in te tekenen op het aanbod van de Vlaamse overheid”, aldus Lieven Meert, voorzitter van Ninove Welzijn. “Bij vermoeden van sociale woonfraude kunnen we relatief voordelig een onderzoeksbureau aanstellen.”

  Indien dat vermoeden is bevestigd, volgen maatregelen conform de wetgeving. “Dat kan gaan tot het verplicht verlaten van de huurwoning en/of het terugvorderen van de financiële voordelen, die ten onrechte zijn genoten.”

  Dergelijk woonfraude gebeurt volgens Meert wellicht niet zoveel. “Maar het is belangrijk als signaal. Sociale woningen zijn er voor diegenen, die ze nodig hebben.”

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons