Schepen Torrekens wil “graag enkele zaken rechtzetten.”

  29 juni 2020

  NINOVE – Ons artikel over de zoektocht naar een privépartner voor de uitbating van het zwembad De Kleine Dender, heeft wat deining veroorzaakt. Niet in het minst bij de verantwoordelijke schepen Marc Torrekens (Open VLD). Hij wenst enkele zaken recht te zetten. Al blijven we na zijn antwoord formeel bij de inhoud van ons artikel.

  “Ninove onderzoekt inderdaad de verschillende mogelijkheden om in de toekomst het zwembad uit te baten”, aldus de schepen. “In tegenstelling tot wat het artikel insinueert, is hierin nog geen beslissing genomen. Er liggen op dit moment verschillende pistes op tafel, waarvan de uitbating door een private partner er één is. De verschillende pistes worden nog onderzocht en we voeren in dat kader gesprekken met mogelijke partners.”

  Dat deze (nieuwe) uitbatingsvorm voor het einde van het jaar in de plooi moet vallen “is echter afhankelijk van de gemaakte keuze, waarbij de ene piste al sneller is dan de andere. Wat wel zo is, is dat we zo snel mogelijk de keuze willen maken, zodat er voor alle betrokkenen (maar vooral voor het personeel) duidelijkheid kan komen.”

  De toekomst van het personeel hangt uiteraard samen met de gemaakte keuze. “Wij staan hierover in rechtstreekse communicatie met de vakbond, maar zonder de keuze van uitbatingsvorm is het nog te voorbarig om over de toekomst van het personeel te praten. Wij communiceren hierover ook heel transparant naar onze medewerkers. Het valt dan ook ten zeerste te betreuren, dat zij via de media onjuiste informatie krijgen over hun toekomst.”

  Bevestiging

  In zijn rechtzetting bevestigt de schepen dat de uitbating door een privépartner een van de mogelijkheden is én dat er gesprekken zijn.

  We insinueren helemaal niet, dat er al een beslissing is genomen. Dat kan ook niet, zolang de gesprekken nog duren.

  Schepen Torrekens bevestigt dat de beslissing zo snel als mogelijk zal vallen. Het zou dus nog voor het einde van het jaar kunnen zijn. We zien het wel op de agenda van de volgende gemeenteraden.

  De sportschepen zegt hiervoor in rechtstreekse communicatie te staan met de vakbond. Alvast één belangrijke vakbondsman, die het dossier van De Kleine Dender al jaren heel nauwgezet opvolgt, is zeer formeel: “Als hij beweert met ons contact te hebben dan is dit de zoveelste onwaarheid… Was ook zo vroeger op de gemeenteraad.” Hij besluit: “Iets van het bestuur spontaan vernemen, mag je vergelijken met een hittegolf in december.”

  Onze informatie is helemaal niet onjuist, zoals de schepen beweert. We baseren ons op verschillende bronnen, onafhankelijk van elkaar. Ons artikel komt voor hem misschien niet op het juiste moment. Dat kan zijn.

  We blijven het dossier op de voet volgen.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons