• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Schepen Veerle Cosyns vraagt extra budget voor welzijn en sociale zaken

  16 juni 2020

  NINOVE – Veerle Cosyns (Samen) vraagt op de virtuele OCMW-raad van woensdag 17 juni en de gemeenteraad van 18 juni extra budget voor een aantal corona-maatregelen. Ze geeft ook een overzicht van de initiatieven, die de sectoren welzijn en sociale zaken al namen en van plan zijn te nemen. Volg het debat daarover op Ninofmedia.

  Voor de periode 2020-2021 heeft de sector Welzijn en Sociale Zaken extra budget nodig voor een aantal maatregelen:

  • € 30.000,00 op het vlak van geestelijke gezondheidszorg,
  • € 28.666,00 voor huiswerkbegeleiding en gezinsondersteuning,
  • € 40.000 voor een sociaal noodfonds ten behoeve van sociale organisaties,
  • € 40.000,00 voor de brede bevolking op vlak van energiearmoede,
  • € 30.000,00 om ook in 2021 woningen te kunnen inhuren via de sociale of private markt.

  De kredieten voor deze extra maatregelen zal de schepen voorzien door middel van interne kredietverschuivingen.

  Veerle Cosyns geeft ook een overzicht over een hele reeks maatregelen, die haar diensten al hebben genomen.

  Info: de zitting van de OCMW-raad kun je rechtstreeks volgen, woensdag 17 juni vanaf 19.30 uur via de livestream van Ninofmedia. 

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons