• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Taalbeleidsplan: een hefboom voor integratie

  03 maart 2021

  NINOVE – De gemeenteraad keurde maandag 01 maart het taalbeleidsplan. Met dit plan wil de stad de communicatie tussen de diensten en de burger verbeteren, de kwaliteit van de dienstverlening vergroten en het Nederlands promoten.

  Onder begeleiding van het Vlaams Agentschap voor Integratie en Inburgering werkte de Ninoofse dienst integratie een voorstel van taalbeleid uit.

  44 acties moeten het plan de komende twee jaar invoeren. De verschillende stadsdiensten zetten diepgaande trajecten rond taalbeleid op.

  Schepen voor integratie Veerle Cosyns (Samen): “Met het taalbeleid reiken we onze medewerkers een kader aan om zo vlot mogelijk te communiceren met alle Ninovieters. We gaan daarbij uit van het Nederlands als bindmiddel en zetten in op oefenkansen Nederlands en opleiding. We leggen daarnaast de nodige flexibiliteit aan de dag, om iedereen te kunnen bereiken.”

  Acties

  Uit dit beleidsplan moeten heel wat acties voortvloeien. Hieronder enkele voorbeelden.

  • De eerstelijnsdiensten krijgen een vormingsaanbod op maat. Dat moet een antwoord bieden op de moeilijkheden, die zij in de praktijk ondervinden.
  • Er komt een visuele ondersteuning voor vaak uit te leggen procedures om ze verstaanbaar te maken.
  • Taaliconen moeten de promotie van vrijetijdsactiviteiten bij anderstaligen bevorderen en hen op die manier de kans te geven hun Nederlands te oefenen. De verschillende iconen geven aan hoeveel kennis van het Nederlands is vereist om van het aanbod te kunnen genieten.
  • Via het project LoketNed krijgen zowel de loketmedewerkers als NT2-cursisten (Nederlands tweede taal) een training in heldere communicatie in het Nederlands.

  Basisprincipes

  Het taalbeleid is gestoeld op enkele fundamentele principes.

  • De kennis van het Nederlands is een krachtige hefboom voor de integratie van wie in Ninove woont, werkt, leert en leeft.
  • Er is een erkenning van de meertalige werkelijkheid.
  • De bestaande regelgeving wordt gerespecteerd.
  • Elk contact is een oefenkans Nederlands. Daarom moet de communicatie van de stad herkenbaar, aantrekkelijk en duidelijk zijn.
  • De stad zorgt voor een uitgekiende mengeling van communicatiemiddelen. Ze houdt daarbij rekening met de verschillende vaardigheden en behoeften aan informatie van de burgers.

  Info: taalbeleidsplan Ninove.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons