Veel ‘corona-voorstellen’ tijdens virtuele gemeenteraad van 28 mei

  28 mei 2020

  NINOVE – De OCMW- en de gemeenteraad komen donderdagavond 28 mei virtueel samen. Op de agenda heel wat punten en interpellaties in verband met de corona-crisis. Je kunt de raden rechtstreeks volgen via de livestream op Ninofmedia.

  Uiteraard komen nog andere onderwerpen aan bod, maar de coronamaatregelen nemen toch het leeuwendeel in beslag. We zetten de punten rond dat thema even op een rijtje.

  Voorstellen van het stadsbestuur

  • Een papieren waardebon van € 15,00 voor ieder gedomicilieerd adres in Ninove.
  • Het opschorten van betaling voor de inname van openbaar domein.
  • De solidariteitsbijdrage voor de aanslagjaren 2019 en 2020 niet innen.
  • De handelszaken, gevestigd in Ninove, toelaten om zes maal gratis drukwerk (tot 30 g) te verspreiden van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021.
  • De belasting op de bedrijfsvestigingen voor het aanslagjaar 2020 pas innen in het voorjaar van 2021.
  • De kramen van ambulante handel van retributie vrijstellen voor 3 maand, vanaf 11 mei 2020,
  • De opschorting voor Het betalend parkeren opschorten.
  • De betaling bij inname van openbaar domein opschorten.
  • Het jaarabonnement van ambulante handelaars, marktkramers en leurhandelaars verlengen tot en met het 1ste kwartaal van 2021.
  • Geen vaststellingen ter plaatse op leegstaande commerciële panden doen, zolang bepaalde detailhandelszaken en horeca gesloten zijn.
  • De organisatie van de kinderopvang tijdens de paasvakantie bekrachtigen.
  • Particuliere speelpleinwerkingen vrijstellen van retributie bij het gebruik van stadslokalen en -gebouwen als buurthuis.

  Voorstellen/interpellaties

  • Stijn Vander Elst (Open VLD): voorstel tot uitbreiden van terrasruimten voor horeca tijdens de zomermaanden in de binnenstad
  • Ilse Malfroot (Forza): voorstel over de projectsubsidie van de Vlaamse regering aan lokale besturen voor de opvang van kinderen van werkende ouders.
  • Guy D’haeseleer (Forza): interpellatie over de reorganisatie van de wekelijkse markt.
  • Wassim Hassine (Samen): voorstel in verband met het jongerenwelzijn en tijdelijke speeltuintjes
  • .Jan Arijs (Open VLD): voorstel buiten categorie over het toekennen van het ereburgeschap aan Wesley Sonck.
  Info: je kunt de raden volgens, donderdag 28 mei vanaf 19.30 uur via de livestream van Ninofmedia – In bijlage geven wij de beknopte agenda’s.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons