• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Provincie past meerjarenplan aan

  21 november 2020

  GENT — De impact van de coronacrisis is ook voelbaar op de provinciale financiën. Zo blijkt uit het aangepast meerjarenplan, dat de provincieraad woensdag 18 november goedkeurde.

  Door de coronacrisis gaf de provincie € 1.317.000 extra uit aan bijvoorbeeld beschermingsmiddelen, infrastructurele ingrepen en telewerkoplossingen.

  Inkomsten

  De recreatiedomeinen brachten tot hiertoe al € 1.840.000 minder op dan verwacht. Voor de onderwijsinstellingen en PAULO (opleidingen) gaat het om € 1.600.000 minder.

  Voor het jaar 2021 verwacht het provinciebestuur, dat de fiscale ontvangsten alvast € 1.400.000 lager kunnen uitvallen.

  Maar ook ondanks de tegenvallers, blijft de provincie financieel gezond, aldus eerste gedeputeerde Kurt Moens (Financiën-N-VA): “Het is cynisch, maar door de verminderde werking van bijvoorbeeld de recreatiedomeinen en de onderwijsinstellingen, vallen uiteindelijk ook de exploitatiekosten een stuk lager uit. Bovendien springt het provinciebestuur sowieso erg zuinig om met belastinggeld. We blijven ook nu ruim voldoen aan het financieel evenwicht, dat de Vlaamse overheid ons oplegt.”

  Investeren

  De coronacrisis vreet aan de economische slagkracht van burgers en bedrijven. “Wij blijven verder investeren in Oost-Vlaanderen. Dat is tenslotte de beste manier om de economische relance te stimuleren. Tevens staan we voor tal van lopende projecten een verlenging van de uitvoeringstermijn toe. Dat biedt de initiatiefnemers het comfort om hun projecten toch te realiseren.”

  Info: meerjarenplan provincie 2020-2025.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons