• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Sluikstorten ruimen: dweilen met de kraan open?

  26 oktober 2020

  NINOVE – Sluikstorten en zwerfvuil zijn een maatschappelijk probleem, dat veel mensen ergert. En het blijkt maar toe te nemen, ondanks de inzet van zwerfvuiljagers, de opruimbeurten door de stadsdiensten en de zoveelste sensibiliseringscampagne.

  Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men zwerfvuil en sluikstorten tegen, ook in Ninove.

  Driejarige

  Je vindt ze in alle maten en gewichten. Achteloos weggooide wikkels en blikjes. Proper dichtgeknoopte zakjes in stadsafvalbakken gepropt. Huishoudelijk afval rond kledingcontainers opgetast. Zwarte zakken langs gevels of in wegbermen. Doorgezeten bankstellen op een godvergeten landweg.

  Even divers zijn de plegers van dit fraais. Rondrijdende snoepers en drinkers, brave burgers uit benauwende appartementen, onwetende zakkenzeulers en slinkse renovatiespecialisten.

  De meeste zou je de absolutie geven zonder te biechten. Maar allen hebben ze één eigenschap gemeen: het zal hen worst wezen, als ze maar gratis van hun afval af zijn. Op dat vlak bereiken ze niet eens het gewetensniveau van een driejarige.

  Handhaving

  En dus blijven acties noodzakelijk. Zoals de ‘week van de handhaving’ begin oktober.

  Het stadsbestuur van Ninove focuste daarbij op het klein zwerfvuil: peuken, wikkels, blikjes. Misschien minder mediageniek dan het doorgezeten bankstel van hierboven, maar niet minder aanstootgevend. Het opruimen van dit zwerfvuil kost de stad handenvol geld. En dan rekenen we nog niet de manuren, die de vrijwilligers van de Ninoofse zwerfvuiljagers presteren.

  Daarom wilde Ninove vooral inwerken op de bewustmaking door middel van affiches. Op een vijftal gekende zwerfvuilplekken zijn ook 43 personen en groepen aangesproken op hun gedrag. Het hele jaar door spannen de gemeenschapswachten en de technische diensten zich in om die plaag tegen te gaan. Via onderzoek van het afval proberen ze zwerfvuileriken en sluikstorters te identificeren. Dit jaar zijn al 290 meldingen van sluikstorten gemaakt.

  Camera

  Burgemeester Tania De Jonge (Open VLD): “Ook ik erger me aan de sluikstorters. Dat geeft soms een gevoel van ‘dweilen met de kraan open’. Maar met de aanhoudende inzet om te verbaliseren en op te ruimen, krijgen we die hardleersen klein. Dat doen we met onze zwerfvuiljagers, onze dienst integrale veiligheid en Ninove nette stad. Binnenkort vergroot de pakkans met onze tweede mobiele camera. Ik vind ook, dat de boetes nog hoger mogen zijn.”

  “Ik zie het sluikstorten hier inderdaad toenemen”, beaamt ervaringsdeskundige en Ninoofse zwerfvuiljager Kris De Wit. “De mensen van integrale veiligheid doen hun stinkende best, waarvoor veel dank en respect. Maar ik denk, dat er nog meer mankracht en middelen nodig zijn. De boetes mogen van mij vervijfvoudigen. Het is een hardnekkige strijd. En het is niet omdat je een kleine veldslag wint – in 2019 meer dan 130 betrapte sluikstorters – dat de oorlog is gestreden.”

  Pluto

  Kris houdt de eigen cijfers bij over meldingen van sluikstorten: “In 2018 waren er dat 115, vorig jaar 166 en dit jaar voorlopig 115 met nog enkele maanden te gaan. Dit zijn meldingen op onze Facebookpagina. Er komen ook meldingen rechtstreeks bij de integrale, de politie, de stadsdiensten. Het werkelijke aantal sluikstorten zal dus op jaarbasis veel hoger liggen.”

  De resultaten zijn niet hoopgevend, ondanks alle bewustmakingscampagnes. “Dat klopt. Ik denk dat de Vlaamse overheid in de periode 1974-1976 de eerste sensibiliseringsborden liet plaatsen langs de wegen. Dat is ongeveer 45 jaar. Ik zou graag eens weten wat dit allemaal heeft gekost aan ons, belastingbetalers. En wat is het resultaat?”

  Dweilen met de kraan open? Al willen noch de zwerfvuiljagers noch de stadsdiensten de strijd staken. En bewustmaking zal noodzakelijk blijven zeker? Al is het maar voor diegenen, die de afgelopen decennia op Pluto in quarantaine waren en niet weten dat zwerfvuil en sluikstorten maatschappelijk niet aanvaard noch aanvaardbaar zijn.

  Info: melden sluikstorten.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons