De stad zoekt private partner voor uitbating zwembad

  27 juni 2020

  NINOVE – Momenteel lopen gesprekken met enkele geïnteresseerde firma’s om de uitbating van De Kleine Dender over te nemen.

  We vernamen dat het stadsbestuur uitkijkt naar een private partner voor De Kleine Dender. Dat zou dan resulteren in een publiek-private samenwerking (PPS).

  Er zouden enkele kandidaten zijn. Over de resultaten van de gesprekken konden we nog niets vernemen. Vast staat wel, dat die nieuwe beheersvorm tegen einde van dit jaar in een definitieve plooi moet vallen.

  Het zwembad had de laatste jaren te kampen met structurele problemen (o.a. loslatende tegels en vloeren), maar vooral met interne personeelsproblemen.
  De golfslag ervan was meermaals voelbaar tot in de gemeenteraad. Een crisismanager is aangesteld om die problemen op te lossen.

  De overname van (een deel van) het personeel in de nieuwe constructie, zal dus ongetwijfeld een van de onderhandelingspunten zijn. De vakbonden zijn hierbij waakzaam.

  De nieuwe constructie zou niet alleen instaan voor het beheer van het zwembad. Er is ook al gedacht aan de uitbreiding van de infrastructuur.

  Momenteel is het zwembad nog altijd gesloten. Uit een bericht op de FB-pagina blijkt dat de heropening nog niet is voorzien op 1 jul. In andere steden en gemeenten is dit wel het geval.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons