• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Stad zoekt partner voor buurtwerking

  01 oktober 2020

  NINOVE – Via de projectoproep ‘Buurtwerk’, zoekt de stad een partner om een buurtwerking op te starten in één of meerdere Ninoofse wijken.

  In veel Ninoofse wijken wonen mensen samen zonder elkaar te kennen. Buurtwerk wil ervoor zorgen, dat bewoners elkaar ontmoeten en leren kennen, zodat onderlinge solidariteit kan groeien.

  Schepen voor gelijke kansen Veerle Cosyns (Samen): “Buurtwerk richt zich op het uitbouwen van een sterke gemeenschap. Daarin staan harmonieus samenleven, gelijkheid en verantwoordelijkheid centraal. Samen met inwoners, in alle vertrouwen en stap voor stap, wordt gewerkt aan een aangename buurt om in te leven, te wonen, te werken én te genieten. Het laat in een wijk een netwerk ontstaan, dat mensen samenbrengt, talenten doet opbloeien, mensen laat horen en zien in de samenleving. Dat vinden wij als stad heel belangrijk.”

  Oproep

  Buurtwerkers trachten samen met bewoners, vrijwilligers en professionelen de buurt leefbaarder te maken met laagdrempelige ontmoeting, vorming en activiteiten. Ze hebben extra aandacht voor geïsoleerde inwoners, die onder de radar blijven van het dienst-, hulp- en zorgverleningsaanbod.

  De stad lanceert een projectoproep om een buurtwerking op te starten vanaf 2021

  Organisaties kunnen intekenen tot en met 10 november. Een jury van experten zal de dossiers beoordelen. Daarna sluit de stad een samenwerkingsovereenkomst af met de best scorende organisatie of vereniging.

  Info: oproepreglement en aanvraagformulier.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons