• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Stiltemoment en solidariteitsacties met de slachtoffers van de watersnood

  20 juli 2021

  NINOVE – In het hele land is 20 juli een dag van nationale rouw. Aan het stadhuis en de brandweerkazerne had om 12 uur een korte ingetogen plechtigheid plaats. Een lokale solidariteitsactie staat in de startblokken.

  Burgemeester Tania De Jonge nam het afgelopen weekend contact op met een aantal burgemeesters van de getroffen gemeenten en steden. Momenteel brengen ze daar nog de schade in kaart.

  Voor het ogenblik hebben de mensen daar vooral behoefte aan materiaal en financiële middelen om de opruimingswerken te kunnen uitvoeren.

  Solidariteitsacties

  Het Rode Kruis maakt samen met de getroffen gemeentes en steden een lijst op met materiële zaken, die nu dringend en noodzakelijk zijn.

  De Ninoofse burgemeester: “We kregen heel wat vragen voor het organiseren van een inzamelpunt en zijn daar ook klaar voor. Maar op dit moment hebben de getroffenen enkel nood aan machines om het puin te ruimen en handen om te helpen. Van zodra er nood is aan materiaal bij de heropbouw, staan we klaar om de inzamelactie uit te voeren.”

  Wanneer duidelijk is wat zij nodig hebben, zal het Rode Kruis een gerichte oproep lanceren. Ninove maakte alvast een locatie vrij voor de inzamelactie.

  Stiltemoment

  Dinsdag 20 juli hingen de vlaggen halfstok en loeiden om 12 uur de sirenes van de hulp- en interventiediensten gedurende één minuut.

  Aansluitend volgde een minuut stilte: op de binnenkoer van het stadhuis en aan de brandweerkazerne. Een aantal brandweerlieden is trouwens aan het werk in het rampgebied.

  Info: je kunt een gift storten via het Rode Kruis op het rekeningnummer BE70 0000 0000 2525 – je kunt je aanmelden als kandidaat-vrijwilliger – Rode Kruis helpen helpt.

  MLI – Foto’s Giovanni Neckebroeck

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons