• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Strikte planning nodig voor realisatie landschapspark Burchtdam

  16 juni 2021

  NINOVE – De gemeenteraad keurde op 31 mei de samenwerkingsovereenkomst goed met Solva voor het landschapspark Burchtdam.

  De Vlaamse regering had op 18 december 2021 een subsidie toegekend van maximaal € 250.000 aan het lokaal hefboomproject Natte Natuur en de realisatie van het landschapspark Burchtdam.

  De gemeenteraad ging unaniem akkoord om hiervoor samen te werken met Solva, het samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie in de regio. De organisatie staat ook in voor de realisatie van het bedrijventerrein Doorn Noord.

  Nipt

  Lieven Meert (Samen) vroeg wel om vaart te zetten achter het landschapspark Burchtdam: “Gelet op de voorwaarden van de subsidie door de Vlaamse overheid, moet dit binnen drie jaar klaar zijn. Dat zal nipt worden.”

  “Een strikte timing inderdaad”, beaamde schepen van milieu Wouter Vande Winkel (Samen), al is volgens hem al heel wat werk achter de schermen gebeurd.

  “Eind 2021 stellen we de definitieve ontwerper aan en binnen 2 jaar moet dat gerealiseerd zijn. Maar ik heb een goed gevoel ten aanzien van de verschillende betrokken partners. In het dossier van de Fabelta en de Burchtdam is er al een goede terreinkennis om zo snel mogelijk de krijtlijnen uit te tekenen. We weten waar we aan toe zijn en ik hoop de deadline te halen.”

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons