• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Systeem spoort automatisch verhoogde lichaamstemperatuur op

  15 juli 2020
  Directeur Steven Sonck, schepen Veerle Cosyns, Dirk Verdoodt (Avalasia)

  NINOVE – Het woonzorgcentrum (WZC) Klateringen test deze maand een scansysteem van de firma Avalasia (Menen). Dat meet automatisch een verhoogde lichaamstemperatuur bij de medewerkers en de bezoekers.

  Avalasia heeft de laatste maanden fors geïnvesteerd in het verbeteren van hun koortsscanner. Tot voor kort moest een bewaker of verpleegkundige hierbij toezicht houden.

  Automatisch

  Ninovieter Dirk Verdoodt van de firma licht de werking toe. “Nu gaat bij het meten van een verhoogde lichaamstemperatuur automatisch een geluidsalarm af of licht een rood waarschuwingslicht op of gaat een deur niet open. Tegelijk kan de directie of een verpleegkundige een alarm of mail ontvangen. Dit maakt ons systeem uniek en bijzonder handig voor een woonzorgcentrum. We zijn dan ook blij dat het WZC Klateringen zich kandidaat stelde om een proefopstelling gedurende een maand te testen. Hun input is voor ons van groot belang om nog verbeteringen aan te brengen waar gewenst.”

  Schepen van sociale zaken Veerle Cosyns: “Wij waren meteen geïnteresseerd. We zoeken steeds om onze werking in deze bijzondere tijden te verbeteren. De verplichte koortsmeting en -registratie bij onze medewerkers is zeer tijdsintensief. Ook bezoekers moeten we testen, met soms files aan de ingang tot gevolg. Door middel van een rood licht meldt dit systeem medewerkers of bezoekers met een verhoogde lichaamstemperatuur.”

  Extra controle

  “Nu we stilaan bezoek toelaten op de kamers, biedt dit systeem ook een extra controle op mogelijke ziekteverschijnselen bij de bezoekers”, aldus directeur Steven Sonck. “Dit systeem meet met een nauwkeurigheid van 0,3° C. De meting verloopt contactloos, zodat niemand daarvan hinder ondervindt. Als het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid deze werkwijze aanvaardt, is de meting een automatische zaak. Dan valt niet alleen een pak registratie weg. We besparen ook op de aankoop van thermometers en ontsmettingsmiddelen. Dit laat ook de doorstroom voor het personeel bij een shiftwissel veel vlotter verlopen. Als we de nodige budgetten kunnen vrijmaken, overwegen we om dit systeem definitief in dienst te nemen.”

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons